Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Den tillfälliga subventionen för Epidyolex upphör

Epidyolex (cannabidiol) oral lösning som används som tilläggsbehandling vid krampanfall har tidigare skrivits ut på licens och därefter fått tillfällig subvention. Den tillfälliga subventionen upphörde i september när TLV fattade beslut i huvudansökan om subvention av Epidyolex.

Epidyolex är avsett att användas som tilläggsbehandling av krampanfall vid Lennox-Gastauts syndrom (LGS) och Dravets syndrom (DS), i kombination med klobazam, hos patienter från två års ålder.

Licensläkemedel är ett läkemedel som inte är godkänt av Läkemedelsverket eller den europeiska godkännandemyndigheten EMA, men som ändå får skrivas ut av läkare till enskilda patienter om det finns särskilda behov eller skäl. Ett licensläkemedel ingår per automatik i högkostnadsskyddet, men TLV har inte utvärderat om kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av läkemedlet.

Epidyolex fick marknadsgodkännande i september 2019 och i samband med det upphörde licensförskrivningen av läkemedlet. Företaget som marknadsför Epidyolex ansökte därefter om subvention. Epidyolex beviljades samtidigt så kallad tillfällig subvention, vilket innebär att läkemedlet subventioneras till de patienter som tidigare fått läkemedlet på licens, så länge ansökan om subvention utvärderas. TLV avslog företagets ansökan om subvention i september och därmed upphör den tillfälliga subventionen. Det innebär att Epidyolex inte längre ingår i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med 29 september 2020.

Sidinformation


Publicerad
2 oktober 2020
Till toppen