Läkemedelsmarknaden

Under år 2020 omsatte den svenska läkemedelsmarknaden 52,4 miljarder en tillväxt med 4 procent jämfört med 2019. Återbäring från sidoöverenskommelser är inte inkluderade i dessa siffror.

I Sverige såldes knappt 211 miljoner läkemedelsförpackningar under 2020. Cirka 50 procent av dessa förpackningar är receptbelagda läkemedel, cirka 43 procent är receptfria läkemedel och cirka 7 procent är rekvisitionsläkemedel.

Kostnaden fördelades enligt följande:

Bilden visar ett diagram över läkemedelsmarknaden 2021

Klicka på bilden för att förstora den.

  • Läkemedel för slutenvården, så kallade rekvisitionsläkemedel, upphandlas av landstingen och finansieras via landstingsskatten och genom generellt statsbidrag. Rekvisitionsläkemedel utgör cirka 20 procent av totalmarknaden.
  • Läkemedel inom förmånen utgjorde år 2020 cirka drygt 65 procent av totalmarknaden och omsatte 34,3 miljarder kronor. Av denna del stod patienten för knappt 6,4 miljarder via egenavgifter. Resten finansieras av landstingen som får statsbidrag avsett för detta.
  • För läkemedel på recept utanför förmånerna gäller fri prissättning. Kostnaden räknas inte in i patientens högkostnadsskydd. Majoriteten av kostnaden utgörs av smittskyddsläkemedel, vilket landstingen betalar för. För de läkemedel som inte landstingen finansierar betalar patienten hela kostnaden själv. Läkemedel utanför förmånerna utgör cirka 5 procent av totalmarknaden 2020.
  • Receptfria läkemedel som säljs på apotek och i detaljhandel finansieras av patient. Dessa läkemedel utgör drygt 9 procent av totalmarknaden.

Svenska läkemedelspriser i ett internationellt sammanhang

TLV följer och analyserar läkemedelsprisernas utveckling i Sverige och internationellt. Sverige har bland de lägsta priserna i Europa på läkemedel som är konkurrensutsatta och som byts ut på apotek. Danmark, Sverige och Nederländerna utgör den grupp av länder som har lägre prisnivå i detta segment jämfört med övriga analyserade länder. För läkemedel utan konkurrens ligger vi i nivå med övriga länder.

Detta visar de internationella prisjämförelser som TLV gjort sedan 2014. Analysen bygger på receptförskrivna läkemedel inom öppenvården och prisnivån i Sverige jämförs för årets första kvartal med 19 andra europeiska länder. Läs mer om de internationella prisjämförelserna.

Läkemedel globalt

Läkemedel globalt omsatte drygt 845 miljarder euro, motsvarande 8 672 miljarder kronor i 2018 års växelkurs, beräknat i tillverkarens pris. USA dominerar världsmarknaden med en andel av cirka 49 procent och Europa utgör drygt 23 procent. Afrika, Asien och Australien utgör tillsammans drygt 17 procent, Japan utgör drygt sju procent av världsmarknaden och Latinamerika drygt tre.

Senast uppdaterad 27 oktober 2021