Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Läkemedelsmarknaden

Under år 2022 omsatte den svenska läkemedelsmarknaden 57,3 miljarder kronor, vilket är en tillväxt med drygt 7% jämfört med 2021.

I Sverige såldes drygt 205 miljoner läkemedelsförpackningar under 2022. Cirka 54 procent av dessa förpackningar är receptbelagda läkemedel, cirka 39 procent är receptfria läkemedel och cirka 7 procent är rekvisitionsläkemedel.

Kostnaden fördelades enligt följande:

Bilden visar ett diagram över läkemedelsmarknaden 2021Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

  • Läkemedel inom förmånen utgjorde år 2022 cirka drygt 65 procent av totalmarknaden och omsatte 37 miljarder kronor. Av denna del stod patienten för runt 6,5 miljarder via egenavgifter. Resten finansieras av regionerna som får statsbidrag avsett för detta
  • Rekvisitionsläkemedel, upphandlas av regionerna. Dessa finansieras via den kommunala skattesatsen som består av två delar, kommunal skattesats och skattesats till regioner (landstingsskatten) och genom ett generellt statsbidrag. Rekvisitionsläkemedel utgör cirka 22 procent av totalmarknaden.
  • För läkemedel på recept utanför förmånerna gäller fri prissättning. Kostnaden räknas inte in i patientens högkostnadsskydd. Nästan 38 procent av kostnaden utgörs av smittskyddsläkemedel, vilket regionerna betalar för. För de läkemedel som inte regionerna finansierar betalar patienten hela kostnaden själv. Läkemedel utanför förmånerna utgör cirka 5 procent av totalmarknaden 2022.
  • Receptfria som säljs på finansieras av patienten. Dessa läkemedel utgör cirka 8 procent av totalmarknaden. Uppgift om receptfria läkemedel som säljs utanför apotek ingår inte i denna redovisning.

Svenska läkemedelspriser i ett internationellt sammanhang

TLV följer och analyserar läkemedelsprisernas utveckling i Sverige och internationellt. Uppföljningen 2022 visar att svenska läkemedelspriser har sjunkit jämfört med andra länder och är bland de lägsta i Europa. Den främsta förklaringen till detta är att Sveriges krona är fortsatt svag. För läkemedel som är konkurrensutsatta och byts ut på apotek har Sverige lägst priser, följt av Danmark och Nederländerna. I segmentet läkemedel utan konkurrens har Sverige de 5 lägsta priserna bland de jämförda länderna.

En livscykelanalys visar att Sveriges relativa läkemedelspriser ligger något under genomsnittet de första fem åren efter marknadsintroduktion, men mellan år 5 och år 15 visar rapporten på en bristande prisdynamik. Efter år 15 på marknaden, som ungefär motsvarar tiden för ett läkemedels patentutgång, hamnar Sveriges relativa läkemedelspriser åter under genomsnittet.

Uppföljningen av internationella prisjämförelser är en del i TLV:s uppdrag och har gjorts sedan 2014. Analysen bygger på receptförskrivna läkemedel inom öppenvården och prisnivån i Sverige jämförs för årets första kvartal med 19 andra europeiska länder. Läs mer om de internationella prisjämförelserna.

Läkemedel globalt

Globalt omsatte läkemedel under 2022 cirka 12 997 miljarder kronor, beräknat som priset från tillverkaren. Nordamerika dominerar läkemedelsmarknaden och utgör cirka 52,3 procent av försäljningen på världsmarknaden; Europa utgör 22,4 procent; Afrika, Asien (exklusive Japan och Kina) och Australien utgör tillsammans 8,3 procent; Kina 8,1 procent; Japan 4,9 procent; och Latinamerika 4,1 procent. (Källa: EFPIA, The Pharmaceutical Industry in Figures 2023 Länk till annan webbplats. )

Sidinformation


Senast uppdaterad
12 oktober 2023
Till toppen