Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Läkemedelsmarknaden

Under år 2023 omsatte den svenska läkemedelsmarknaden 63,3 miljarder kronor vilket är en tillväxt mot föregående år med drygt 10 procent.

I Sverige såldes det 209 miljoner förpackningar under 2023, varav drygt hälften var receptbelagda läkemedel inom förmånen, knappt 40 procent var receptfria läkemedel.

Bilden visar ett diagram över läkemedelsmarknaden 2023Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

  • Vid årets slut, 2023, uppgick försäljningsvärdet för receptbelagda läkemedel inom förmånen till 41 miljarder varav egenavgiften var 7,4 miljarder. Resterande del finansieras av regionerna som får statsbidrag avsett för detta. Därmed utgjorde läkemedelskategorin 64,8 procent av totalförsäljningen.
  • Rekvisitionsläkemedel upphandlas av regionerna. Dessa finansieras via den kommunala skattesatsen som består av två delar, kommunal skattesats och skattesats till regioner (landstingsskatten) och genom ett generellt statsbidrag. Försäljningsvärdet för rekvisitions läkemedel uppgick till 14,1 miljarder och är därmed den näst största kategorin och utgjorde 22,3 procent av det totala försäljningsvärdet.
  • Receptfria läkemedel sålda på apotek stod för 7,6 procent av marknaden och såldes för 4,8 miljarder kronor. Uppgift om receptfria läkemedel som säljs utanför apotek ingår inte i denna redovisning
  • För läkemedel på recept utanför förmånerna gäller fri prissättning. Kostnaden räknas inte in i patientens högkostnadsskydd. Receptbelagda läkemedel utom förmånen utgör den minsta andelen av marknaden, endast 5,2 procent, vilket motsvarar 3,3 miljarder kronor.

Svenska läkemedelspriser i ett internationellt sammanhang

TLV följer och analyserar läkemedelsprisernas utveckling i Sverige och internationellt. Uppföljningen 2023 visar att svenska läkemedelspriser har sjunkit jämfört med andra länder och är bland de lägsta i Europa. Den främsta förklaringen till detta är att Sveriges krona är fortsatt svag. För läkemedel som är konkurrensutsatta och byts ut på apotek har Sverige lägst priser. I segmentet läkemedel utan konkurrens har Sverige de 6 lägsta priserna bland de jämförda länderna.

En livscykelanalys visar att det framför allt är svenska priser på läkemedel som funnits på marknaden i över 15 år som är förhållandevis låga. Priserna i Sverige är däremot högre än genomsnittet avseende något yngre läkemedel, de i åldrarna 10 till 15 år.

Uppföljningen av internationella prisjämförelser är en del i TLV:s uppdrag och har gjorts sedan 2014. Analysen bygger på receptförskrivna läkemedel inom öppenvården och prisnivån i Sverige jämförs för årets första kvartal med 19 andra europeiska länder. Läs mer om de internationella prisjämförelserna.

Läkemedel globalt

Globalt omsatte läkemedel under 2022 cirka 12 997 miljarder kronor, beräknat som priset från tillverkaren. Nordamerika dominerar läkemedelsmarknaden och utgör cirka 52,3 procent av försäljningen på världsmarknaden; Europa utgör 22,4 procent; Afrika, Asien (exklusive Japan och Kina) och Australien utgör tillsammans 8,3 procent; Kina 8,1 procent; Japan 4,9 procent; och Latinamerika 4,1 procent. (Källa: https://www.efpia.eu/media/rm4kzdlx/the-pharmaceutical-industry-in-figures-2023.pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Sidinformation


Senast uppdaterad
17 april 2024