Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Läkemedelsmarknaden

Under år 2021 omsatte den svenska läkemedelsmarknaden 53,5 miljarder, vilket är en tillväxt med drygt 2% jämfört med 2020. Återbäringen från sidoöverenskommelser är inte inkluderade i dessa siffror.

I Sverige såldes knappt 208 miljoner läkemedelsförpackningar under 2021. Cirka 52 procent av dessa förpackningar är receptbelagda läkemedel, cirka 42 procent är receptfria läkemedel och cirka 7 procent är rekvisitionsläkemedel.

Kostnaden fördelades enligt följande:

Bilden visar ett diagram över läkemedelsmarknaden 2021Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

  • Läkemedel för slutenvården, så kallade rekvisitionsläkemedel, upphandlas av regionerna. Dessa finansieras via den kommunala skattesatsen som består av två delar, kommunal skattesats och skattesats till regioner (landstingsskatten) och genom ett generellt statsbidrag. Rekvisitionsläkemedel utgör cirka 21 procent av totalmarknaden.
  • Läkemedel inom förmånen utgjorde år 2021 cirka drygt 65 procent av totalmarknaden och omsatte 34,9 miljarder kronor. Av denna del stod patienten för knappt 6,2 miljarder via egenavgifter. Resten finansieras av regionerna som får statsbidrag avsett för detta.
  • För läkemedel på recept utanför förmånerna gäller fri prissättning. Kostnaden räknas inte in i patientens högkostnadsskydd. Nästan hälften av kostnaden utgörs av smittskyddsläkemedel, vilket regionerna betalar för. För de läkemedel som inte regionerna finansierar betalar patienten hela kostnaden själv. Läkemedel utanför förmånerna utgör cirka 5 procent av totalmarknaden 2021.
  • Receptfria läkemedel som säljs på apotek och i detaljhandel finansieras av patienten. Dessa läkemedel utgör nästan 9 procent av totalmarknaden.

Svenska läkemedelspriser i ett internationellt sammanhang

TLV följer och analyserar läkemedelsprisernas utveckling i Sverige och internationellt. Uppföljningen 2021 visar att svenska läkemedelspriser har sjunkit jämfört med andra länder och är bland de lägsta i Europa. Den främsta förklaringen till detta är att Sveriges krona är fortsatt svag. För läkemedel som är konkurrensutsatta och byts ut på apotek har Sverige läst priser, följt av Danmark och Nederländerna. I segmentet läkemedel utan konkurrens ligger Sverige fortsatt i nivå med övriga länder.

En livscykelanalys visar att Sveriges relativa läkemedelspriser ligger något under genomsnittet de första fem åren efter marknadsintroduktion, men mellan år 5 och år 15 visar rapporten på en bristande prisdynamik. Efter år 15 på marknaden, som ungefär motsvarar tiden för ett läkemedels patentutgång, hamnar Sveriges relativa läkemedelspriser åter under genomsnittet.

Uppföljningen av internationella prisjämförelser är en del i TLV:s uppdrag och har gjorts sedan 2014. Analysen bygger på receptförskrivna läkemedel inom öppenvården och prisnivån i Sverige jämförs för årets första kvartal med 19 andra europeiska länder. Läs mer om de internationella prisjämförelserna.

Läkemedel globalt

Globalt omsatte läkemedel under 2020 cirka 9 899 miljarder kronor, beräknat som priset från tillverkaren. Nordamerika dominerar läkemedelsmarknaden och utgör cirka 49 procent av försäljningen på världsmarknaden; Europa utgör cirka 24 procent; Afrika, Asien (exklusive Japan och Kina) och Australien tillsammans utgör cirka 8 procent; Kina drygt 8 procent; Japan 7 procent; och Latinamerika cirka 3,5 procent.

Sidinformation


Senast uppdaterad
1 september 2022
Till toppen