Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Utbyte av läkemedel på apotek

När du hämtar ditt receptbelagda läkemedel på apotek blir du ofta erbjuden ett likvärdigt läkemedel till ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte.

Läkemedel byts ut för att ingen ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel, varken du eller samhället. Utbytet frigör miljardbelopp som kan användas till angelägna områden inom svensk hälso- och sjukvård.

När ett läkemedelsföretag forskar fram ett nytt läkemedel, ett så kallat originalläkemedel, får de ensamrätt att tillverka och sälja det under en bestämd tid. Efter denna tidsperiod kan andra tillverka likvärdiga läkemedel med samma verksamma ämne, generiska läkemedel. Tack vare den konkurrens som uppstår sjunker priserna.

Periodens vara

Varje månad blir det läkemedel som har lägst pris periodens vara. Förutom att läkemedlet ska ha lägst pris måste läkemedelsföretaget bekräfta till TLV att de kan tillhandahålla läkemedlet till hela marknaden, med en tillräcklig hållbarhet, under hela prisperioden. Oftast finns det även två reservprodukter som apoteken kan byta till om periodens vara inte går att få tag på. Apoteken måste erbjuda utbyte från det förskrivna läkemedlet till periodens vara. Läkemedelsverket beslutar om vilka läkemedel som är utbytbara med varandra.

Du kan läsa mer om detta på Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

De läkemedel som apoteken erbjuder har samma verksamma innehåll och är likvärdiga med det läkemedel som står på receptet.

Några exempel:

I tabellen nedan ser du vanliga exempel på utbyten till likvärdiga läkemedel. Läkemedel A står på ditt recept, men Läkemedel B har lägst pris. Både Läkemedel A och B ingår i högkostnadsskyddet.På apoteket

Din kostnad

Apoteket erbjuder dig Läkemedel B och du väljer Läkemedel B.

Hela kostnaden för Läkemedel B ingår i ditt högkostnadsskydd

Apoteket erbjuder dig Läkemedel B men du vill ha Läkemedel A, som står på ditt recept.

Mellanskillnaden mellan A och B får du bekosta själv, resten ingår i ditt högkostnadsskydd

Förskrivaren har bedömt att ditt läkemedel inte ska bytas ut. Apoteket ger dig Läkemedel A.

Hela kostnaden för Läkemedel A ingår i ditt högkostnadsskydd.

Apoteket erbjuder dig Läkemedel B. Du vill varken ha det eller Läkemedel A, utan ett annat likvärdigt, utbytbart läkemedel.

Kostnaden täcks inte av högkostnadsskyddet utan du måste bekosta hela läkemedlet själv.


Utbyte in i förmånen

Utbyte från ett förskrivet läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna ska göras till det tillgängliga läkemedel utan förmånsbegränsning som har lägst fastställt pris, det vill säga, periodens vara, när det utbytbara läkemedlet ingår i periodens vara-systemet. Om det utbytbara läkemedlet inte ingår i periodens vara-systemet, ska utbytet göras till något av de tillgängliga läkemedel utan förmånsbegränsning som TLV, har fastställt pris för.

Ett förskrivet läkemedel med förmånsbegränsning kan bytas ut om förskrivaren har angett att förutsättningarna för att läkemedlet ska lämnas ut med förmån är uppfyllda. Om förutsättningarna inte är uppfyllda, och det förskrivna läkemedlet alltså ska lämnas ut utan förmån, kan det ändå bytas ut mot ett likvärdigt utbytbart läkemedel om det finns något sådant inom förmånerna som inte har en förmånsbegränsning.

Även ett läkemedel som enligt smittskyddslagen ska lämnas ut kostnadsfritt till patienten, ska bytas ut om det finns ett utbytbart läkemedel som TLV har fastställt pris för.

Utbyten mellan två läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna är inte tillåtet.

I tabellen nedan ser du exempel på hur utbyte in i förmånen hanteras:

På apoteket

Din kostnad

Det förskrivna läkemedlet ingår inte i förmånerna. Apoteket erbjuder dig byte in i förmånerna, vilket du godtar

Hela kostnaden ingår i ditt högkostnadsskydd

Det förskrivna läkemedlet ingår inte i förmånerna. Förskrivaren eller apoteket motsätter sig utbytet

Du betalar hela kostnaden för läkemedlet, kostnaden ingår inte i högkostnadsskyddet

Det förskrivna läkemedlet ingår inte i förmånerna. Utbytbart läkemedel inom förmånerna har en förmånsbegränsning. Inget utbyte kan ske.

Du betalar hela kostnaden för läkemedlet, kostnaden ingår inte i högkostnadsskyddet

Apoteket erbjuder dig Läkemedel B. Du vill varken ha det eller Läkemedel A, utan ett annat likvärdigt, utbytbart läkemedel.

Kostnaden täcks inte av högkostnadsskyddet utan du måste bekosta hela läkemedlet själv.

Förskrivaren bedömer att du inte uppfyller förutsättning för förmån för det förskrivna läkemedlet med förmånsbegränsning. Om det finns utbytbart läkemedel inom förmån som inte har förmånsbegränsning erbjuder apoteket byte vilket du godtar

Hela kostnaden ingår i ditt högkostnadsskydd

Läkemedlet förskrivs i enlighet med smittskyddslag. Apoteket genomför om möjligt byte. Som patienten har du ej möjlighet att säga nej till detta byte.

Du betalar ingenting för läkemedel som skrivs ut i enlighet med smittskyddslagen. Kostnaden ingår inte i högkostnadsskyddet

Vanliga frågor

Läkemedel består, förutom av verksamma ämnen, även av hjälpämnen som ger läkemedlet dess färg, form och smak. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, men hjälpämnena kan variera och därför kan läkemedlen se olika ut.

Ja, likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen. De är därmed utbytbara med varandra.

Ja, likvärdiga läkemedel är lika säkra, oavsett pris. Alla läkemedel granskas och godkänns av myndigheter innan de får säljas. Det ställs samma höga kvalitetskrav på generiska läkemedel som på originalläkemedel och de fungerar på samma sätt i kroppen.

Alla läkemedel kan ge oönskade effekter, biverkningar. De orsakas i de flesta fall av det verksamma ämnet. Biverkningarna kan beskrivas lite olika i den information som finns i förpackningen, trots att läkemedlen är likvärdiga. Om du upplever nya biverkningar av ditt läkemedel eller en förändrad effekt, kontakta din läkare eller farmaceut på ditt apotek.

Det är du som bestämmer om ditt läkemedel ska bytas ut, men ditt val påverkar din kostnad. Apoteket erbjuder det läkemedel som har lägst pris. Vilket läkemedel detta är kan variera mellan gångerna du besöker apoteket. För läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet får du betala hela kostnaden själv men apoteken ska erbjuda utbyte till ett likvärdigt läkemedel inom högkostnadsskyddet om sådant finns.

  • Lär dig namnet på det verksamma ämnet i ditt läkemedel. Om du är osäker på vilket detta är, fråga din läkare eller en farmaceut på ditt apotek.

  • Låt etiketten sitta kvar på läkemedelsförpackningen. Där står det ofta vilket läkemedel din läkare skrev ut, vad det likvärdiga läkemedlet du har fått heter samt vilket det verksamma ämnet är.

  • Informera alltid din läkare om du har en allergi. Läkaren tar då ställning till om ett byte är lämpligt för dig.

  • Fråga en farmaceut på ditt apotek eller din läkare om du är osäker på hur du ska använda dina läkemedel.

Förmånsbegränsning innebär att vissa läkemedel ingår i läkemedelsförmånerna endast för ett visst användningsområde/indikation eller en viss patientgrupp. Det kan till exempel innebära att ett läkemedel ingår i förmånerna endast om patienten först provat andra typer av läkemedel för samma indikation, eller att ett läkemedel ingår i förmånerna när det används för att behandla en sjukdom, men inte när det används som profylax.

Ladda ner folder om utbytet

Folder om det generiskt utbyte för patienter på olika språk

Här kan du hitta foldern om det generiska utbytet på åtta olika språk.

Sidinformation


Senast uppdaterad
18 oktober 2023