Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

En indikation för Xtandi har utvärderats inom FINOSE-samarbetet

TLV har tillsammans med motsvarande myndigheter i Finland och Norge inom FINOSE, tagit fram en gemensam utvärderingsrapport för Xtandi vid indikationen ”behandling av högrisk icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) hos vuxna män”.

FINOSE är ett samarbete mellan HTA*- myndigheterna läkemedelsverket Fimea (Finland), Statens legemiddelverk, NoMA (Norge) samt TLV (Sverige). Samarbetet innebär att myndigheterna i projektform gör gemensamma utvärderingar av läkemedel, både avseende relativ effekt och hälsoekonomi. Detta är den första gemensamma rapporten inom FINOSE-samarbetet.

*HTA: Health Technology Assessment (Utvärdering av medicinska metoder)

Sidinformation


Publicerad
26 juni 2019