Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Originalläkemedlet Vagifem 10 mikrogram utesluts ur högkostnadsskyddet

På grund av företagets höga pris utesluter TLV originalläkemedlet Vagifem 10 mikrogram ur högkostnadsskyddet. Övriga läkemedel i omprövningen av lokala östrogener kommer att kvarstå inom högkostnadsskyddet.

Oestring vaginalinlägg kvarstår i högkostnadsskyddet efter prissänkningar. De övriga behandlingsalternativen, Ovesterin vaginalkräm, Ovesterin vagitorium och Oestriol peroral tablett fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet till oförändrade priser.

TLV anser att priserna på Vagifem vaginaltablett är för höga. Företaget som marknadsför originalläkemedlet Vagifem 10 mikrogram har inte kunnat visa att produkten har bättre medicinsk effekt än det billigaste behandlingsalternativet Ovesterin vaginalkräm, trots att Vagifem kostar nästan fyra gånger så mycket. Mot denna bakgrund beslutar vi att originalet Vagifem 10 mikrogram inte längre ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet. Omprövningen frigör cirka 25 miljoner kronor per år i läkemedelskostnader.

De läkemedlen som TLV omprövat används vid behandling av vaginal torrhet, urinträngningar samt återkommande urinvägsinfektioner. Dessa symptom kan uppstå hos kvinnor efter klimakteriet då kroppens egen produktion av hormonet östrogen minskar.

Besluten träder i kraft den 1 oktober 2013.

Sidinformation


Publicerad
18 juni 2013