Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Copaxone ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

TLV har omprövat subventionen för läkemedel som innehåller interferon beta-preparat och glatirameracetat. Alla interferon beta-preparat samt läkemedlet Copaxone kvarstår i högkostnadsskyddet. Copaxone får en begränsad subvention och Avonex förfylld spruta samt Avonex injektionsflaska utesluts ur högkostnadsskyddet.

I samband med att TLV omprövat läkemedel som används vid skovvis förlöpande multipel skleros (MS) har företagen som marknadsför de två dyraste interferon beta-preparaten valt att sänka sina priser med cirka 30 procent. Besluten beräknas frigöra minst 70 miljoner kronor per år givet nuvarande försäljningsvolymer.

Efter prissänkningen kvarstår interferon beta-preparaten Rebif, Avonex injektionspenna, Betaferon och Extavia. Copaxone kvarstår med en begränsning. Vid nyinsättning subventioneras Copaxone endast för patienter som inte uppnått behandlingsmålen med interferon beta-preparat, eller när behandling med interferon beta-preparat inte är ett lämpligt alternativ. För patienter som idag har Copaxone är läkemedlet fortsatt subventionerat på samma sätt som tidigare.

Priserna på läkemedel som innehåller interferon beta och glatirameracetat som används vid skovvis förlöpande MS har varierat stort. TLV anser att effekten och biverkningarna av interferon beta-preparaten är likvärdiga, vilket medför att det inte finns någon anledning för priserna att skilja sig åt. Copaxone har dock en annan verksam substans och andra biverkningar än övriga preparat. TLV bedömer att Copaxone är ett behandlingsalternativ till interferon beta-preparaten och läkemedlet får därför kvarstå inom högkostnadsskyddet med en begränsning.

Beslut om prissänkningar träder i kraft den 1 juni 2014. Beslut om uteslutning träder i kraft den 1 maj 2015.

Sidinformation


Publicerad
19 maj 2014