Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV avskriver omprövningen av Januvia efter prissänkning

Januvia är ett läkemedel som används för att behandla diabetes mellitus typ 2. TLV bedömer att sjukdomens svårighetsgrad är måttlig. Januvia ingår i högkostnadsskyddet sedan 2007. Subventionsbeslutet från 2007 var förenat med ett uppföljningsvillkor, eftersom det var stora osäkerheter i det hälsoekonomiska underlaget som låg till grund för beslutet. I uppföljningen av Januvia visade det sig att vissa osäkerheter fanns kvar. Därför startade TLV en omprövning av subventionen av läkemedlet Januvia (25 mg, 50 mg, 100 mg) och för att utreda om det även i fortsättningen ska ingå i läkemedelsförmånerna.

I omprövningen har företaget kommit in med en ny hälsoekonomisk analys, med mer konservativa antaganden jämfört med tidigare analyser. Dessutom har företaget sänkt priset för Januvia. Vissa osäkerhet i de långsiktiga effekterna av Januvia återstår fortfarande. Sammantaget bedömer TLV att Januvia efter prissänkningen framstår som kostnadseffektivt. Mot denna bakgrund subventioneras Januvia även i fortsättningen med begränsning till patienter som först provat metformin, sulfonureid eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga. Därmed avskrivs omprövningen av Januvia.

Prissänkningarna frigör 25 miljoner kronor per år varav dryga 19 miljoner kronor inom läkemedelsförmånerna.

Sidinformation


Publicerad
23 september 2014