Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Emselex utesluts ur högkostnadsskyddet

TLV har omprövat subventionen av läkemedlen Toviaz, Vesicare och Emselex som används vid behandling av trängningsinkontinens. Företaget som marknadsför Emselex har inte sänkt priset och därmed utesluts det ur högkostnadsskyddet. Priset på Toviaz och Vesicare har sänkts och får därmed vara kvar i högkostnadsskyddet, dock med begränsning.

Subventionen för Toviaz (fesoterodin) och Vesicare (solifenacin) begränsas eftersom det fortfarande ligger över jämförelsealternativet generiskt tolterodin i pris. Begränsningen för Toviaz och Vesicare innebär att det subventioneras till patienter som inte nått behandlingsmålet med generiskt tolterodin. TLV uppmanar förskrivare att använda Toviaz och Vesicare enligt den begränsning som gäller.

Under utredningens gång har det visat sig att det kan vara av värde att ha tillgång till ytterligare ett läkemedel för behandling av trängningsinkontinens för vissa patienter som inte nått tillräcklig effekt med jämförelsealternativet tolterodin. Efter att priset för Toviaz och Vesicare sänkts med 30 procent är de båda läkemedlen kostandseffektiva behandlingsalternativ för dessa patienter.

Kostnaden för de omprövade läkemedlen är cirka 120 miljoner kronor per år i förmånskostnader och omprövningen förväntas frigöra omkring 75 miljoner kronor per år.

TLV bedömer att Toviaz, Vesicare Emselex (darifenacin) och tolterodin SR 4 mg har likvärdiga effekter. TLV menar att Toviaz, Vesicare och Emselex inte är kostnadseffektiva till dagens priser, jämfört med generiskt tolterodin.

Prissänkningarna träder i kraft den 1 november 2014.

Begränsningen av Toviaz och Vesicare börjar gälla den 1 januari 2015.

Emselex utesluts från och med den 1 februari 2015. Beslutet avser direktimporterat Emselex. Det kan finnas parallellimporterat Emselex i högkostnadsskyddet men tillgången är osäker.

Sidinformation


Publicerad
8 oktober 2014