Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Samtliga DPP-4-hämmare kvar i högkostnadsskyddet

TLV har omprövat subventionen av DPP-4-hämmare som används vid behandling av diabetes typ 2. Priserna har sänkts för flera av läkemedlen och samtliga kommer att kvarstå inom högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Galvus har dock fått en snävare begränsning.

Vid diabetes typ 2 är kroppens förmåga att producera insulin reducerad. Behandling sker i första hand med kost- och motionsråd för att hålla nere blodsockernivån. Men för många patienter krävs även läkemedelsbehandling för att få kontroll på blodsockret. DPP-4-hämmare påverkar frisättningen av insulin och bidrar till att sänka sockernivån i blodet. Ofta ges de i kombination med metformin.

Omprövningen har omfattat läkemedlen Januvia, Onglyza, Galvus och Vipidia samt kombinationsläkemedlen Janumet, Komboglyze, Eucreas och Vipdomet. Läkemedlen har idag en begränsad subvention och ingår i högkostnadsskyddet endast för patienter som först provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga.

TLV har i tidigare subventionsbeslut för DPP-4-hämmarna bedömt att effekten för de olika produkterna är likvärdig. Denna bedömning kvarstår.

De prissänkta läkemedlen

Omprövningen av Januvia avskrevs i september 2014 efter att företaget som marknadsför produkten bland annat sänkt priset med 20 procent. Därmed kvarstår Januvia i högkostnadsskyddet med samma begränsning som tidigare. Se länk till beslutet om avskrivning Januvia under Relaterade länkar till höger på sidan. 

Priset på Onglyza har sänkts till samma nivå som för Januvia. Vipidia tillhandahålls för närvarande inte i Sverige men har sedan tidigare ett tillräckligt lågt pris och kostar lika mycket som Januvia och Onglyza efter prissänkningarna. Onglyza och Vipidia kvarstår i högkostnadsskyddet med samma begränsning som tidigare.

Läkemedlet Galvus

Priset på Galvus har inte sänkts och är därmed högre än för övriga DPP-4-hämmare. TLV har dock bedömt att Galvus ska fortsätta subventioneras men med en snävare begränsning till de patienter doseras med högst 50 mg per dag, det vill säga en tablett. Den nya subventionsbegränsningen träder ikraft 1 april 2015.

Kombinationsprodukter

Priserna för kombinationsprodukterna Janumet, Komboglyze och Eucreas har sänkts. Vipdomet har sedan tidigare ett tillräckligt lågt pris. Därmed kvarstår produkterna i högkostnadsskyddet med samma begränsning som tidigare.

De sammanlagda prissänkningarna frigör 25 miljoner kronor (AUP) årligen. Prissänkningarna av Januvia och Janumet trädde i kraft 1 september 2014.  Prissänkningarna av Onglyza och Komboglyze trädde ikraft 1 december 2014. Prissänkningen av Eucreas träder ikraft 1 januari 2015.

Sidinformation


Publicerad
18 december 2014