Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Generell subvention för miglustat

Från och med den 1 januari 2018 kommer de läkemedel som innehåller miglustat 100 mg, hårda kapslar, att ha generell subvention.

Läkemedlet Zavesca, som innehåller den aktiva substansen miglustat, ingår i högkostnadsskyddet sedan 2003. Läkemedlet kan användas för behandling av två ovanliga sjukdomar, Gauchers sjudom typ 1 och Niemann-Pick typ C. Subventionen begränsades dock efter en omprövning 2012 så att behandling av Gauchers sjudom inte ingår i högkostnadsskyddet.

2015 beviljades det generiska läkemedlet Miglustat Bluefish generell subvention till ett pris som då var 42 procent lägre än Zavescas pris. Miglustat Bluefish har endast indikation för Gauchers sjukdom typ 1. Priset på Zavesca har därefter sänkts till en nivå jämförbar med Miglustat Bluefish.

Zavesca och Miglustat Bluefish är utbytbara läkemedel enligt bedömning av Läkemedelsverket. Då priserna nu är lägre än det pris som Miglustat Bluefish beviljades generell subvention för har TLV beslutat att ta bort begränsningen för Zavesca. Beslutet gäller från den 1 januari 2018.

Det finns även två parallelldistribuerade förpackningar av läkemedlet Zavesca inom läkemedelsförmånerna. TLV har för dessa förpackningar beslutat att ta bort begränsningarna och sänka priset till det pris Miglustat Bluefish beviljades generell subvention för.

Besluten gäller från den 1 januari 2018.


Sidinformation


Publicerad
21 december 2017