Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Rinvoq fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet med begränsad subvention efter omprövning

TLV har omprövat subventionen för Rinvoq (upadacitinib) och beslutat att läkemedlet ska fortsätta att ingå i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.

Rinvoq är avsett för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Rinvoq kan användas som monoterapi, det vill säga som ensam behandling eller i kombination med metotrexat.

I oktober 2020 ingick företaget som marknadsför Rinvoq och regionerna en sidoöverenskommelse som innebär att kostnaden för användningen av Rinvoq minskar. Mot denna bakgrund startade TLV en omprövning av Rinvoq för att utreda om subventionsstatus bör ändras.

Med hänsyn tagen till sidoöverenskommelsen är läkemedelskostnaden för Rinvoq högre än det relevanta jämförelsealternativet, TNF-hämmaren Hyrimoz. TLV bedömer därför att nuvarande subventionsbegränsning ska förbli oförändrad. Rinvoq ska därför fortsätta att ingå i högkostnadsskyddet med oförändrad subventionsstatus (begränsad subvention).

Beslutet gäller från och med 21 november 2020

Sidinformation


Publicerad
25 november 2020