Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Cosentyx fortsätter ingå i högkostnadsskyddet med ändrad subventionsbegränsning

TLV har omprövat subventionen för Cosentyx (sekukinumab) och beslutat att läkemedlet ska fortsätta att ingå i högkostnadsskyddet med ändrad subventionsbegränsning. Begränsningen innebär att även barn och ungdomar från 6 år med måttlig till svår plackpsoriasis som har behov av systemisk behandling ska omfattas av subvention.

Cosentyx är en antikropp som binder till proteinet interleukin-17A och därmed bromsar inflammatoriska processer. Cosentyx är godkänd för behandling av:

  • plackpsoriasis
  • psoriasisartrit
  • axial spondylartrit

Företaget har genomfört kliniska studier som visar på gynnsam behandlingseffekt och biverkningsprofil för Cosentyx vid behandling av barn och ungdomar med måttligt till svår plackpsoriasis. Därmed beviljades Cosentyx den 31 juli 2020 godkännande för behandling av barn och ungdomar från 6 år.

Med hänsyn till den utökade indikationen för Cosentyx bedömer TLV att nuvarande subventionsbegränsning bör ändras. TLV beslutar därför att subventionen av Cosentyx även ska omfatta barn och ungdomar från 6 år med måttlig till svår plackpsoriasis som har behov av systemisk behandling. Det innebär att nuvarande begränsning till vuxna tas bort.

Sidinformation


Publicerad
18 december 2020