Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Parallelldistribuerade Aimovig och Ajovy kvarstår i förmånerna till sänkt pris med oförändrad förmånsbegränsning

TLV har omprövat subventionsbesluten för parallelldistribuerade Aimovig (erenumab) och Ajovy (fremanezumab) och har beslutat att prissänka dessa till samma nivå som direktimporterade Aimovig respektive Ajovy.

TLV har omprövat subventionsbesluten för samtliga CGRP-hämmare inom förmånen och beslutade den 15 juni 2023 att prissänka samtliga hämmare som ingår i läkemedelsförmånerna. Det innebär att produkterna fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet till sänkt pris med oförändrad subventionsbegränsning.

Till följd av beslutet om förändrat pris för direktimporterade Aimovig och Ajovy har TLV genomfört en omprövning av parallelldistribuerade Aimovig och Ajovy, i syfte att utreda om deras fastställda pris ska ändras.

Ett parallelldistribuerat läkemedel är likvärdigt med ett direktimporterat läkemedel. Vid en samlad bedömning finner TLV därför skäl för att besluta att tidigare fastställt pris för parallelldistribuerade Aimovig och Ajovy ska sänkas till samma nivå som för direktimporterade Aimovig respektive Ajovy.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att parallelldistribuerade Aimovig och Ajovy ska fortsätta att ingå i läkemedelsförmånerna med sänkt pris och med oförändrad förmånsbegränsning.

Beslutet gäller från den 21 september 2023 och prisändringarna träder i kraft den 1 oktober 2023.

Sidinformation


Publicerad
22 september 2023