Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Omprövning av förmånsbegränsningen för produkter med zolmitriptan och sumatriptan

TLV har omprövat tidigare subventionsbeslut för produkter med zolmitriptan och sumatriptan inom läkemedelsförmånerna, i syfte att förtydliga nu gällande beslut. Förmånen gäller för ungdomar från 12 års ålder med migrän, vuxna med Horton huvudvärk och vid nyinsättning hos vuxna patienter med migrän endast för de som inte uppnått behandlingsmålen med sumatripan i tablettform eller när behandling med sumatriptan inte är lämplig.

Läkemedlet Zomig Nasals (zolmitriptan) nuvarande förmånsbegränsning har gett upphov till en otydlighet i vården avseende för vilka patientgrupper läkemedlet ingår i läkemedelsförmånerna. TLV har därför omprövat produkter som innehåller substanserna zolmitriptan och sumatriptan inom förmånerna, i syfte att förtydliga nu gällande besluts förmånsbegränsning.

Zomig Nasal, nässpray, är avsett för behandling av vuxna patienter och ungdomar från 12 års ålder vid akut behandling av migränhuvudvärk med eller utan aura och vid akut behandling av Hortons huvudvärk hos vuxna. Läkemedlet innehåller zolmitriptan och är ett av flera läkemedel som ingår i gruppen triptaner.

Zomig Nasals subventioneras för ungdomar från 12 års ålder med migrän, vuxna med Horton huvudvärk och vid nyinsättning hos vuxna patienter med migrän endast för de som inte uppnått behandlingsmålen med sumatripan i tablettform eller när behandling med sumatriptan inte är lämplig.

Besluten gäller från den 20 oktober 2023.

Sidinformation


Publicerad
26 oktober 2023