Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV omprövar subventionen av Entresto

TLV har den 4 mars 2024 beslutat att inleda en omprövning av subventionen för Entresto (valsartan/sakubitril). Entresto ingår sedan april 2016 i högkostnadsskyddet med förmånsbegränsning och subventioneras endast för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt pumpförmåga.

Entresto är ett hjärtläkemedel som innehåller en kombination av de verksamma substanserna valsartan och sakubitril. Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion, det vill säga nedsatt pumpförmåga i vänster hjärtkammare. Nedsatt pumpförmåga i vänster hjärtkammare gör att otillräckligt med syresatt blod pumpas ut i kroppen vilket orsakar flera olika symtom, till exempel andnöd, trötthet och ödem.

Sedan beslutet om subvention av Entresto fattades har en ny läkemedelsklass godkänts för behandling av hjärtsvikt, SGLT2-hämmare, som också ingår i högkostnadsskyddet. År 2022 publicerade Nätverket för Sveriges Läkemedelskommittéer (LOK) nya riktlinjer för läkemedelsbehandling vid kronisk hjärtsvikt. Enligt de nya riktlinjerna ska basbehandling påbörjas så snabbt som möjligt med de fyra läkemedelsgrupperna SGLT2-hämmare, betablockerare, ACE-hämmare (eller ARB vid besvärlig hosta orsakad av ACE-hämmare) och MRA. Entresto är enligt riktlinjerna aktuellt först när patienten har kvarstående symtom efter insatt och fullt upptrappad basbehandling. ACE-hämmare byts då ut till Entresto.

Då SGLT2-hämmare har tillkommit i basbehandlingen sedan beslutet om subvention av Entresto togs, samt att Entresto inte har utretts vid användning enligt LOK:s riktlinjer, har TLV funnit skäl att inleda en omprövning av Entresto.

Syftet med omprövningen är att utvärdera klinisk effekt och kostnadseffektivitet av användningen av Entresto enligt LOK:s nya behandlingsriktlinjer för att säkerhetsställa en kostnadseffektiv användning.

Sidinformation


Publicerad
6 mars 2024