Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

"Vill jobba med samhällsnytta och patienter i Sverige"

– Vår uppgift är att hitta smarta lösningar så att samhällets resurser räcker så långt som möjligt. Det känns meningsfullt att arbeta för, säger Eva Ridley, enhetschef på TLV.

Eva Ridley

Vad fick dig att välja TLV?

Jag har ett stort engagemang för läkemedelsfrågor och har arbetat med läkemedel i vården, på apotek, hos partihandel och i branschorganisation och senast i ett internationellt företag. Men jag ville växla över från globalt till nationellt och ha samhällsnytta och patienter i Sverige som fokus.

Vad behövs för att göra ett bra jobb på TLV?

Det är bra att kunna lyfta blicken och se saker i ett större sammanhang, både ur myndighetens och ur omvärldens perspektiv. Man behöver vara intresserad av att vända och vrida på frågor tillsammans med kollegor med olika bakgrund.

Vad innebär ditt arbete?

Nu har jag en roll som enhetschef men under större delen av min tid på TLV har jag arbetat som utredare. I utredarrollen har jag lett och deltagit i många olika utvecklings- och utredningsarbeten. Jag har arbetat med ändringar av regler som rör samhällets ersättning till apoteken, införande av ny regler för exempelvis licensläkemedel och utveckling av reglerna för periodens vara systemet. Jag har också arbetat med regler som syftar till att öka leveranssäkerheten av läkemedel från läkemedelsföretag till apotek.

Vad har du lärt dig på TLV?

Här lär man sig hur ett regeringsbeslut blir verklighet. Jag har också lärt mig att en till synes liten regeländring kräver mycket arbete. Arbetsrutiner behöver ändras både hos oss och hos andra, IT-stöd behöver utvecklas, berörda ska informeras och utbildas och former för uppföljning behöver tas fram. Det är många steg. Och det är viktigt att inriktningen är att man löser det man vill lösa.

Hur vill du beskriva arbetsplatsen TLV?

Det är ett stort fokus på sammansvetsade och effektiva mindre enheter, men myndigheten anstränger sig också för att vi ska träffas utanför enheterna, vilket våra nya lokaler möjliggör. Det skapas nya kontakter och blir många trevliga samtal.

Eva Ridley

Titel

Enhetschef

Började på TLV

2014

Utbildning

Apotekare

Tidigare arbeten

AstraZeneca som ansvarig för outsocurcing av prekliniska studier

Läkemedelsindustriföreningen (LIF)

Läkemedelsverket

Apoteket AB

Sidinformation


Senast uppdaterad
30 oktober 2023