Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

”Vi arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål och behöver hitta lösningar”

– Jag tycker att det är otroligt spännande att få möjlighet att sätta mig in och se utvecklingen av nya läkemedelsbehandlingar. Det är stimulerande att hela tiden få utveckla min kompetens och lära mig nya saker i ett spännande och föränderligt område, säger Tobias Karlberg, medicinsk utredare på TLV.

Tobias Karlberg

Vad fick dig att välja TLV?

TLV har gott rykte och jag blev tipsad om att sök mig hit. Jag är intresserad av medicinska frågor och gärna med ett samhällsperspektiv. Arbetet som medicinsk utredare på TLV verkade väldigt intressant och utmanande.

Vad behövs för att göra ett bra jobb på TLV?

Jag tror att en av de viktigaste förmågorna är att kunna jobba tillsammans med andra personer från olika yrkesgrupper. Det är också en fördel att kunna uttrycka sig väl i skrift och ha en pedagogisk och kommunikativ förmåga.

Vad innebär ditt arbete?

Som medicinsk utredare på TLV består arbetet till stor del av att granska och bedöma de underlag som läkemedelsföretag lämnar in till TLV i samband med en subventionsansökan eller i samband med en hälsoekonomisk bedömning av klinikläkemedel. Det huvudsakliga utredningsarbetet görs i arbetsgrupper där jag som medicinsk utredare tillsammans med hälsoekonomer och jurister tar fram beslutsunderlag som presenteras inför nämnden för läkemedelsfömåner eller andra beslutande forum. Mitt arbete innebär även att driva utvecklingsarbete, vara handledare åt nya kollegor och samverka med externa aktörer.

Vilka är höjdpunkterna i jobbet på TLV?

Att få jobba tillsammans med kunniga och engagerade kollegor. Det känns stimulerande att få jobba med viktiga samhällsfrågor.

Vad har du lärt dig på TLV?

Jag har fått en bra överblick inom vissa terapiområden och generellt över det svenska sjukvårdssystemet. Jag har även lärt mig en hel del om både hälsoekonomi och juridik. Det är utvecklande att arbeta tillsammans med personer från andra yrkeskategorier och vi lär oss mycket av varandra och kompletterar varandra på ett bra sätt.

Hur vill du beskriva arbetsplatsen på TLV?

Vi arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål och behöver hitta lösningar.

Tobias Karlberg

Titel

Medicinsk utredare

Började på TLV

2018

Utbildning

Kemist med doktorsexamen i strukturbiologi

Sidinformation


Senast uppdaterad
30 oktober 2023