Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Samarbete genomsyrar vårt arbetssätt på TLV

Som nationalekonom är TLV verkligen en attraktiv arbetsplats eftersom jag får möjlighet att tillämpa mina kunskaper och bidra med att skapa samhällsnytta och ge patienter tillgång till nya läkemedel. Vårt huvuduppdrag och vision ”Mesta möjliga hälsa för skattepengarna” summerar mitt i prick det som jag som en hälsoekonom vill syssla med.

Nathalie Eckard

Vad behövs för att göra ett bra jobb på TLV?

Det första jag kommer att tänka på är att man har ett grundläggande intresse för samhälls- och hälsorelaterade frågor. Vi arbetar ofta i team, vilket innebär att olika yrkesgrupper tar sig an en utredning tillsammans och därför är det av stor vikt att ha god samarbetsförmåga. Eftersom vi skriver alltifrån beslutsunderlag till webbtexter är det en betydande fördel att kunna uttrycka sig bra i skrift och även ha en god kommunikativ förmåga.

Vad innebär ditt arbete?

Min huvudsakliga arbetsuppgift består av att granska hälsoekonomiska utvärderingar som läkemedelsföretagen skickar in till TLV när de ansöker om ett pris och statlig subvention och ingå i högkostnadsskyddet eller som klinikläkemedel. Arbetet sker i samverkan med kollegor internt men även med aktörer externt. Just samarbetsförmågan är något som genomsyrar vårt arbetssätt på TLV. Arbetsuppgifterna kan även innebära samarbete med våra nordiska grannländer eller omprövning av ett helt läkemedelsområde.

I min roll som senior hälsoekonom ingår även att vägleda andra medarbetare och förmedla den praxis som råder på myndigheten samt bidra med kvalitetssäkring.

Vad gör ditt jobb intressant för dig med just din bakgrund?

Som hälsoekonom är TLV en perfekt arbetsplats för att tillämpa de kunskaper som jag fick under grundutbildningen. Beroende på inom vilket terapiområde man jobbar inom kan arbetet innebära extrapolering av överlevnadskurvor, göra känslighetsanalyser eller andra intressanta metodfrågor inom hälsorelaterad livskvalitet. TLV granskar kontinuerligt de läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet, för att se till att de läkemedel som subventioneras av samhället har en rimlig kostnad – så ibland kan det innebära av vi behöver se över ett helt område i en så kallad omprövning.

Vilka är höjdpunkterna i jobbet på TLV?

Det roligaste med att jobba på TLV är samarbetet med alla trevliga och engagerade kollegor. Arbetet kan ibland vara utmanande men det gör samtidigt att jag får möjlighet att utvecklas inom ett område som jag är väldigt intresserad av. Sedan tycker jag vårt uppdrag på myndigheten är viktigt och det är samtidigt mycket givande att kunna bidra till att våra skattepengar räcker till så mycket hälsa som möjligt. De analyser och beslutsunderlag som vi tar fram till beslutsfattare innebär ju reella beslut.

Vad har du lärt dig på TLV?

En stor del av utredningsarbetet består av att effektivt kunna förmedla det väsentliga i utredningar till våra beslutsfattare. Varje utredning har sina utmaningar och den ena utredningen är inte den andra lik. Alla nationalekonomer har ju inte en medicinsk bakgrund så jag har lärt mig otroligt mycket genom åren med fokus på vad är kliniskt relevant och vad som påverkar resultatet i en hälsoekonomisk modell. Det nära samarbetet med andra yrkeskategorier gör att man förmår sig själv som hälsoekonom att inte enbart fördjupa sig i sitt eget kunskapsområde utan även förstå vikten av att kunna förmedla svåra saker för andra kompetenser.

Hur vill du beskriva arbetsplatsen TLV?

En myndighet med väldigt engagerade medarbetare som har otroligt stor kunskap där vi tillsammans jobbar mot ett gemensamt mål.

Natalie Eckard

Titel

Senior hälsoekonom

Började på TLV

2014

Utbildning

Politices magisterexamen, (inriktning nationalekonomi) samt doktorsexamen, inriktning hälsoekonomi, Linköpings universitet.

Tidigare arbeten

Jag har tidigare arbetat som universitetslärare på ekonomiska institutionen vid Linköpings universitet. Sedan påbörjade jag min doktorandutbildning och arbetade parallellt med olika uppdrag för flera statliga myndigheter under tio års tid bl.a. nationella riktlinjer för hjärtsjukvård.

Sidinformation


Senast uppdaterad
30 oktober 2023