Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ändringar i tandvårdsstödet

Den 15 januari 2024 infördes ändringar i ersättningsregler, tillstånd och åtgärder för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket. Du kan läsa ändringarna i PDF-filen under ”Relaterad information” längre ned i denna sida.

Där finns också de gällande föreskrifterna HSLF-FS 2023:21 i PDF-format, samt en länk till Norstedts Juridik för att beställa föreskrifterna i tryckt format.

Från och med den 15 januari 2025 införs ytterligare ändringar i regelverket i och med ett omtryck av grundföreskrifterna TLVFS 2008:1. De kommande föreskrifterna HSLF-FS 2024:11 beslutades av nämnden för statligt tandvårdsstöd den 27 maj 2024 och i korthet innehåller de ändringarna nedan.

Ändringar 15 januari 2025

Ändringarna som gäller från och med den 15 januari 2025 är i korthet följande:

 • 2 § har omformulerats för att förtydliga de förutsättningarna som behöver uppfyllas för att en tandvårdsåtgärd ska vara ersättningsberättigande.
 • En ny definition för vävnadsskada har införts i 4 §.
 • Dokumentationsreglerna A.1, C.0, D.1 och E.0 kompletteras.
 • En ny regel E.17 införs för förhandsprövning i specifika fall när nya konstruktioner behöver utföras inom tillstånd 5448.
 • Möjlighet ges att ersätta tolv saknande bredvidliggande tänder med täckprotes på implantat, genom att tillföra åtgärd 871–876 och 878 i tillstånd 5016 och 5035.
 • Tillstånd 5032 för implantatbehandling i entandslucka utökas för att även inbegripa de patientfallen där endast den ena av granntänderna till luckan är intakt eller ringa restaurerad.
 • Basundersökningsåtgärderna för tandhygienister utökas för att även inbegripa diagnostik av tandslitage.
 • Förtydligande att åtgärd 303, när den tillämpas för temporär basning av protes, inte ersätts tillsammans med åtgärd 831 för justering av samma protes.
 • Tilläggsåtgärd 446 och 447 för rekonstruktiv behandling samt 448 för bindvävstransplantat blir ersättningsberättigande även för allmäntandvården.
 • En ny åtgärd 711, för fyllning utförd av tandhygienist, tillförs tillstånd 4072, 4073 och 4772.
 • En ny åtgärd 820, för skena med tandersättning för temporärt bruk, tillförs tillstånd 5005 och 5006.
 • Utbytesåtgärd 925 och 928 för implantatoperation tas bort från föreskrifterna. Möjlighet att installera implantat i entandslucka kommer endast att finnas inom tillstånd 5032.
 • En övergångsbestämmelse tillförs föreskrifterna för att förtydliga vad som gäller för påbörjad utbytesterapi i entandslucka där den protetiska delen har planerats till efter den 15 januari 2025.

Övriga ändringar i föreskrifterna avser mindre förtydliganden och språkliga förbättringar så att innehållet i regelverket ska bli tydligare och enklare att tillämpa.

Du hittar en mer detaljerad beskrivning av ändringarna i PDF-dokumentet "Ändringar i tandvårdsstödet från 15 januari 2025" under "Relaterad information" längre ned. Där finns även:

 • De gällande föreskrifterna HSLF-FS 2023:21 och de kommande föreskrifterna HSLF-FS 2024:11 som PDF
 • Ett programmeringsunderlag av kommande föreskrifterna med synlig ändringsmarkering
 • En kort sammanfattning av de viktigaste ändringarna som infördes den 15 januari 2024

Observera att det är den tryckta versionen av föreskrifterna som gäller.

Omräkning av referenspriser till 2024

En omräkning av alla referenspriser har gjorts till den 15 januari 2024. Dessa finns både i föreskrifterna, HSLF-FS 2023:21, och i den separata förteckningen där även de dentala material som referenspriserna beräknats på framgår, se sidan Referenspriser Länk till annan webbplats..

Beloppsgränser

Beloppsgränserna i högkostnadsskyddet på 3 000 respektive 15 000 kronor är oförändrade även efter den 15 januari 2024.

Handboken och KUSP

En ny version av handboken (version 15.0) som innehåller nya delar relaterade till ändringarna som trädde i kraft den 15 januari 2024, finns publicerad här på webbplatsen, se länk till ”Handbok om tandvårdsstödet” i menyn. I samband med att de nya föreskrifterna trädde i kraft den 15 januari, publicerades även en ny version av kunskapsstödet, KUSP, på webbplatsen Länk till annan webbplats.. KUSP innehåller alltid de gällande föreskrifterna, den gällande versionen av handboken samt besvarade frågor.

Sidinformation


Senast uppdaterad
4 juli 2024