TLV logotyp

Du är här:

Takpriser

Efter en tid när ett patent löpt ut för ett originalläkemedel kan andra läkemedelsföretag tillverka och sälja generiska alternativ som är utbytbara gentemot originalläkemedlet. Generiska läkemedel innehåller samma verksamma ämne som originalläkemedlet.

Introduktion av utbytbara generiska läkemedel på marknaden leder i regel till att originalläkemedlet inte längre är ett kostnadseffektivt alternativ i och med att generiska läkemedel normalt säljs till ett väsentligt lägre pris.

För att vi ska fastställa ett takpris ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Priset per enhet ska ha sjunkit med 70 procent av originalets ursprungspris i utbytbarhetsgruppen.
  • Generika ska ha funnits på marknaden och sålts under minst fyra månader.

Om kriterierna är uppfyllda införs ett takpris som sätts till 35 procent av originalets ursprungspris. Ett fastställt takpris gäller för originalläkemedlets alla utbytbarhetsgrupper. Det nya priset blir ett tak, ett högsta pris inom utbytesgruppen, för läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Beslut om ett nytt fastställt takpris kan träda i kraft tidigast 6 månader efter att generisk konkurrens uppstått. Takpriset utgörs av läkemedlets AIP (apotekens inköpspris) per enhet, till exempel per tablett, och avrundas till två decimaler.

Prissänkningar genomförs inte i de utbytbarhetsgrupper som fastställts av Läkemedelsverket och där generisk konkurrens inte förekommer. Detta gäller till exempel vissa antiepileptiska läkemedel där originalläkemedlet inte är i samma utbytbarhetsgrupp som generika.

Reglerna för hur vi sätter takpriser i utbytbarhetsgrupper vid generisk konkurrens baseras på våra föreskrifter om prissättning för utbytbara läkemedel. Se TLVFS 2009:4 via länken "Föreskrifter" under Relaterad information. Mer information finns även i dokumentet ”Så sätter vi takpriser”.

Publicerad 28 oktober 2015
Uppdaterad 21 juni 2018

Prissänkning enligt 15-årsregeln

Enligt en uppgörelse mellan Regeringen och LIF ska priset sänkas på mediciner när de blir äldre än femton år.

Prissänkning 15-årsregeln

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV