TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Takpriser

När minst två läkemedel av olika fabrikat är utbytbara mot varandra och börjar säljas uppstår generisk konkurrens. Det leder i regel till att prisnivån sjunker i utbytesgrupperna och det kan bli stora prisskillnader mellan läkemedel. Läkemedlen som har de högsta priserna är då inte alltid längre kostnadseffektiva. Vi kan därför besluta att fastställa så kallade takpriser, som gäller för alla förpackningsstorleksgrupper i en utbytesgrupp och talar om vilket det högsta tillåtna priset i varje förpackningsstorleksgrupp är. Syftet med takpriser är att skapa lägre och jämnare priser för utbytbara läkemedel, vilket gynnar en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

För att vi ska fastställa ett takpris ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Priset per enhet för någon förpackning i utbytesgruppen ska ha sjunkit till under 30 procent av det pris som var det högsta priset i dess förpackningsstorleksgrupp när generisk konkurrens uppstod.
  • Generiskt utbytbara läkemedel ska ha funnits på marknaden och sålts under minst fyra månader.

Om kriterierna är uppfyllda införs takpriser på 35 procent av det pris som var det högsta priset i respektive förpackningsstorleksgrupp när generisk konkurrens uppstod. Det nya takpriset blir det högsta tillåtna priset i förpackningsstorleksgruppen för läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Om kriterierna för att fastställa takpris är uppfyllda för en förpackning i en utbytesgrupp fastställs takpris för alla förpackningsstorleksgrupper med samma substans och beredningsform.

Beslut om ett nytt fastställt takpris kan börja gälla tidigast sex månader efter att generisk konkurrens uppstått. Takpriset utgörs av läkemedlets AIP (apotekens inköpspris) per enhet, till exempel per tablett, och avrundas till två decimaler.

TLV fastställer inte takpriser i de utbytesgrupper där generisk konkurrens inte förekommer.

Reglerna för hur vi sätter takpriser baseras på våra föreskrifter om prissättning av utbytbara läkemedel. Se TLVFS 2009:4 via länken "Föreskrifter" under Relaterad information. Mer information finns även i dokumentet ”Så här fungerar takpriser”.

Senast uppdaterad 12 maj 2020

Prissänkning enligt 15-årsregeln

Enligt en uppgörelse mellan Regeringen och LIF ska priset sänkas på mediciner när de blir äldre än femton år.

Prissänkning 15-årsregeln