Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vem har rätt till förmånerna?

Vilka som har rätt till läkemedelsförmånerna, det vill säga förmånsberättigade personer, regleras i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Utifrån denna har följande personer rätt till läkemedelsförmåner.

  • Personer som är bosatta i Sverige.
  • Försäkrade personer från länder inom EU/EES-området och Schweiz i följande fall:
    • För nödvändig vård vid uppvisande av EU-kort eller provisoriskt intyg. Det är förskrivaren som avgör om vården ska betraktas som nödvändig. Med nödvändig vård menas att vården inte ska kunna vänta tills den försäkrade kommer hem till det land som normalt ansvarar för vården. Syftet med resan får inte heller ha varit att söka vård. Då är det i stället fråga om planerad vård.
    • Om klartecken har getts i förväg från försäkringslandet omfattas även planerad vård. Patienten behöver då visa upp intyg om detta. Om klartecken från försäkringslandet inte har getts i förväg omfattas inte planerad vård av läkemedelsförmånerna.
  • Pensionärer med svensk pension som är bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz, och som kan visa upp intyg E121 (S1) från Försäkringskassan.
  • Utöver de ovanstående har även den som, utan att vara bosatt i Sverige, har anställning här, rätt till läkemedelsförmåner. Förbrukningsartiklar för stomi ingår dock inte.

Om en person är förmånsberättigad enligt någon av ovanstående punkter, och det förskrivna läkemedlet omfattas av läkemedelsförmånerna utan förmånsbegränsning, ska receptet alltid förskrivas med förmån och i samtliga fall expedieras inom läkemedelsförmånerna på apoteken.

Sidinformation


Senast uppdaterad
24 maj 2023