Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TNF-α-hämmarna Inflectra, Remicade och Simponi kvarstår i högkostnadsskyddet med begränsning

TLV har omprövat subventionen av TNF-α-hämmare. Priserna på Cimzia, Enbrel och Humira har sänkts och därmed kvarstår de, liksom Remsima, i högkostnadsskyddet med generell subvention. Priserna för Inflectra, Remicade och Simponi har inte sänkts och får därmed begränsad subvention. Prissänkningar och begränsningar träder i kraft den 1 januari 2016.

TNF-α-hämmare används för behandling av inflammatoriska led-, hud- och tarmsjukdomar.

TLV bedömer att Inflectra (infliximab), Remicade (infliximab) och Simponi (golimumab) får kvarstå i högkostnadsskyddet med begränsning eftersom företagen som marknadsför läkemedlen inte sänkt priset. TLV bedömer att behandling med dessa läkemedel kostar för mycket jämfört med andra TNF-α-hämmare.

Begränsningen av Inflectra och Remicade innebär att dessa inte subventioneras vid nyinsättning, hos vuxna bionaiva patienter, det vill säga patienter som inte tidigare behandlats med en TNF-α-hämmare, vid indikationerna reumatoid artrit, plackpsoriasis, Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

Begränsningen av Simponi innebär att Simponi inte subventioneras vid nyinsättning, hos vuxna bionaiva patienter vid indikationerna reumatoid artrit och ulcerös kolit.

Inflectra, Remicade och Simponi subventioneras som vanligt vid övrig behandling enligt godkända indikationer. Patienter som idag använder dessa läkemedel påverkas inte av TLV:s beslut. De kommer med andra ord inte att behöva byta behandlingsalternativ.

Förskrivare uppmanas att i första hand använda den TNF-α-hämmare som har lägst behandlingskostnad vid godkänd indikation och att följa begränsningen för Inflectra, Remicade och Simponi.

Likvärdig effekt mellan olika TNF-α-hämmare

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) publicerade år 2015 en litteraturgenomgång över effekt och säkerhet vid behandling med TNF-α-hämmare. TLV bedömer, i likhet med SBU, att det inte finns stöd för att det föreligger signifikanta skillnader i effekt och biverkningar mellan TNF-α-hämmare på gruppnivå vid gemensamma indikationer, som till exempel vid reumatoid artrit. Mot denna bakgrund har TLV bedömt att det har funnits omotiverade prisskillnader mellan dessa läkemedel.


Sedan denna omprövning beslutades har Simponi fått en ny begränsning, se relaterad information till höger.

Sidinformation


Publicerad
18 december 2015