Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Samtliga subkutana TNF-α-hämmare ingår i högkostnadsskyddet med generell subvention

TLV har omprövat subventionen av subkutana TNF-α-hämmare. Samtliga läkemedel kvarstår i högkostnadsskyddet med generell subvention. Prissänkningar och sidoöverenskommelser börjar gälla den 1 oktober 2016.

TLV, landstingen och läkemedelsföretagen har haft överläggningar som resulterat i sänkta priser för Cimzia och Simponi och sidoöverenskommelser om återbäring för Benepali, Cimzia, Enbrel och Humira. Sidoöverenskommelserna innebär att företagen står för en del av läkemedelskostnaderna.

Subkutana TNF-α-hämmare är läkemedel som injiceras under huden och används vid behandling av inflammatoriska led-, hud- och tarmsjukdomar.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) utvärderade år 2015 effekt och säkerhet vid behandling med TNF-α-hämmare. Enligt SBU är det inte visat att det finns signifikanta skillnader i effekt och biverkningar mellan TNF-α-hämmare på gruppnivå vid de indikationer som är gemensamma för läkemedlen, som till exempel vid reumatoid artrit. TLV delar SBU:s bedömning och anser att det därmed har funnits omotiverade prisskillnader mellan de subkutana TNF-α-hämmarna.

De tidigare nationella sidoöverenskommelserna om återbäring mellan landstingen och företagen bakom läkemedlen Enbrel och Benepali löper ut i samband med att de nya sidoöverenskommelserna och prissänkningarna börjar gälla.

Tidigare subventionsbegränsning för Simponi vid ulcerös kolit har tagits bort till följd av omprövningen. Det beslutet gäller från och med 1 oktober. Efter omprövningen kvarstår därmed samtliga subkutana TNF-α-hämmare i förmånerna med generell subvention.

Omprövningen kommer formellt att avslutas först när sidoöverenskommelserna undertecknats, senast den 31 oktober.

Sidinformation


Publicerad
27 september 2016