Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

"Kunskapsstark och målfokuserad arbetsplats"

En tydlig arbetsbeskrivning, tydlig arbetsledning- och arbetsstruktur är viktigt för att kunna göra ett bra arbete. Det behöver också finnas ett förtroende mellan min chef och mig som arbetstagare, vilket jag upplever att det finns, säger Minna Klintz Syréhn, jurist på TLV.

Minna Klintz Syréhn

Vad fick dig att välja TLV?

TLV efterfrågade en jurist med samhällsintresse och jag ville gärna förena min juridiska profession med ett samhällsengagemang. Det känns meningsfullt och roligt att med mitt arbete kunna bidra till ett bra samhälle.

Vad innebär ditt arbete?

Jag ger juridiskt stöd i våra ärenden, både under själva handläggningen och i utformandet av beslut. Sedan bidrar jag även med juridiskt stöd vid utformandet av remisser och regeringsuppdrag, jag håller nu på med mitt andra regeringsuppdrag sedan jag började på TLV.

Vad gör ditt jobb intressant för dig med just din bakgrund?

Jag har en bakgrund som domstolsjurist och förtroendevald politiker, både på hel- och deltid. Jag har därmed erfarenhet av hur det är att arbeta som tjänsteman på myndighet och att driva frågor och projekt som förtroendevald. Jag har också erfarenhet av att undervisa i juridik både för jurister och andra professioner. Det som gör arbetet väldigt intressant för mig är att jag kan förena dessa erfarenheter i mitt arbete hos TLV.

Vilka är höjdpunkterna i jobbet på TLV?

Att få ge juridiska råd så att arbetsgrupper kan komma vidare i sitt arbete och enskilda i slutändan få sina beslut, att diskutera juridik, att samarbeta med kollegor med olika professioner. Överhuvudtaget är det väldigt roligt att känna att jag utgör en viktig del i en helhet och kan bidra till denna.

Vad har du lärt dig på TLV?

Jag har lärt mig mycket om förmånssystemet och hur komplexa och relativa våra beslut är.

Hur allting är relativt och föränderligt, men att målsättningen om mesta möjliga läkemedel för skattepengarna är bestående.

Hur vill du beskriva arbetsplatsen TLV?

Kunskapsstark och målfokuserad.

Minna Klintz Syréhn

Titel

Jurist

Började på TLV

Januari 2020

Utbildning

Jur. kand. Stockholms universitet.

Kurser i företagsekonomi och argumentationsanalys vid Stockholms universitet.

Franska vid Sorbonne i Paris.

Tidigare arbeten

Beredningsjurist Förvaltningsrätten i Stockholm

Kommunalråd Lidingö stad

Vice ordförande kommunstyrelsen Lidingö stad

Ordförande utbildningsnämnden Lidingö stad

Ordförande socialnämnden Lidingö stad

Föreläsare allmän förvaltningsrätt KTH & Domstolsakademin

Sidinformation


Senast uppdaterad
30 oktober 2023