Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

01 december 2021

Snart startar det första nationella testet av en farmaceutisk tjänst på apotek

Nu är det full fart i planeringen för nationellt försök med inhalationsvägledning, som blir den första farmaceutiska tjänst som testas i Sverige inom ramen för vårt regeringsuppdrag. Vi har deltagit i Apoteksdagen och WGEMA och avslutat våra policylabbs-konsulter som Vinnova finansierat.

Försök med tjänsten inhalationsvägledning startar snart på apotek

I februari ska försöket med inhalationsvägledning sätta i gång i liten skala. Under mars kommer ytterligare apotek att involveras. Totalt blir det cirka 150 fysiska och digitala apotek som testar tjänsten, som riktas mot patienter som använder inhalationsläkemedel vid astma och kol. Syftet är att hjälpa patienterna till korrekt inhalationsteknik och därmed förbättra förutsättningar för god effekt av läkemedelsbehandlingen. Försöket kommer att pågå i tre månader och samtliga apotekskedjor kommer att delta. Inom apoteksbranschen väljer man nu ut apotek och farmaceuter och tar fram utbildningsmaterial, rutiner och en plan för uppföljning och utvärdering av försöket. Tjänsten erbjuds i dag i både Danmark och Norge med offentlig ersättning.

TLV och apoteksbranschen har samarbetat med ASTA, som är astma-allergi- och kolsjuksköterskornas specialsektion inom Svensk sjuksköterskeförening. De ser positivt på att apoteken och farmaceuterna kan göra stor nytta för astma- och kolpatienter genom att demonstrera och i vissa fall upprepa för patienten hur inhalatorerna ska användas. Även Astma- och allergiförbundet är positiva till att fler professioner bidrar till att hjälpa patienter att få korrekt inhalationsteknik.

Fokus på farmaceutiska tjänster på Apoteksdagen

Apoteksdagen, som arrangerades av Apotekarsocieteten, Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter, gick av stapeln den 24 november och hela eftermiddagen vigdes åt farmaceutiska tjänster. Vi deltog och fick även höra erfarenheter från Norge, Nederländerna, ett svenskt apotek med nära samverkan med en vårdcentral och hur ett av de stora apoteksföretagen ser på det kommande försöket med farmaceutiska tjänster. Inspirerande och positivt! Titta gärna på inspelningen om du missade det. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

…och även i vårt nordiska myndighetssamverkansforum, WGEMA

TLV deltar tillsammans med övriga nordiska läkemedelsmyndigheter i ett samverkansorgan som heter WGEMA (Nordic Council Working Group on Exchange of information and Experience in the Medicines Area). På det senaste mötet hade vi möjlighet att diskutera vårt arbete i policylabbet med farmaceutiska tjänster och få erfarenheter från våra nordiska kollegor, som i flera länder kommit betydligt längre inom detta område än vi.

Avslutat våra policylabbskonsulter

I juni inledde vi med ekonomiskt stöd av Vinnova ett arbete för att lära oss metoden policylabb, som är ett nytt arbetssätt för oss på TLV. Det har varit en effektiv, rolig och lärorik process, där vi med vägledning och stöd av ett företag som är experter på detta, fått möjlighet att utvecklas. Det har handlat om missionsdrivet och behovsdrivet arbetssätt, smart policyutveckling, systeminnovation och att bygga tillit och samarbete mellan oss på myndigheten och apoteksbranschen. Detta för att tillsammans försöka bidra med lösningar i en komplex samhällsutmaning, som felaktig läkemedelsanvändning är. Vi har kunnat dra lärdom av hur andra myndigheter arbetar med knepiga samhällsutmaningar.

Nu ska vi återrapportera till Vinnova om hur det ekonomiska stöd vi fick verkligen bidrog till en positiv utveckling under den första tiden av detta treåriga uppdrag, och att arbetssättet med smart policyutveckling kan spridas till andra områden inom TLV:s verksamhet.

Bilden visar en adventsstjärna och och adventsljusFörstora bilden

Önskar alla en glittrande adventstid!

//Anna Montgomery, projektledare

Sidinformation


Publicerad
1 december 2021