Innehållet på sidan:

Så fungerar högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet minskar din kostnad för receptbelagda läkemedel stegvis. Den maximala kostnaden för receptbelagda läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är 2 250 kronor under en 12-månadersperiod.

Stegvis kostnadsreducering

Du betalar fullt pris för sådana läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet upp till
1 125 kronor. Därefter träder rabattsystemet in:

  • Mellan 1 125 kronor och 2 147 kronor betalar du 50 procent av läkemedelskostnaden.
  • Mellan 2 148 kronor och 3 990 kronor betalar du 25 procent av läkemedelskostnaden.
  • Mellan 3 991 kronor och 5 522 kronor betalar du 10 procent av läkemedelskostnaden. 

Högkostnadsskyddet ger en stegvis kostnadsreducering

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller i tolv månader räknat från ditt första inköp. Du betalar högst 2250 kronor under denna period. Första gången du köper läkemedel på recept efter att din föregående högkostnadsperiod gått ut påbörjar du en ny tolvmånadersperiod.

Apoteken kan erbjuda dig ett läkemedel med lägre pris

Ibland finns det flera utbytbara alternativ till det läkemedel som står på ditt recept. Det är läkemedel med samma aktiva innehåll. Apoteken är skyldiga att erbjuda dig läkemedlet med lägst pris när det finns likvärdiga, utbytbara alternativ. Läkemedelsverket bedömer vilka läkemedel som är utbytbara mot varandra. Du kan läsa mer om detta på Läkemedelsverkets webbplats, länk till deras webbplats finns i rutan till höger.

Även dosapotek ska byta till läkemedlet med det lägsta priset när det förskrivna läkemedlet kan bytas ut.

Om du önskar det läkemedel som står på receptet kan du motsätta dig utbytet, men då måste du själv betala mellanskillnaden, och den räknas inte med i högkostnadsskyddet.

Du kan också välja ett annat utbytbart läkemedel (varken det som har lägst pris eller det som står på receptet), men då får du betala hela kostnaden själv. Den kostnaden räknas inte heller med i högkostnadsskyddet.

Om du av medicinska skäl måste använda läkemedel av ett speciellt fabrikat anger förskrivaren det på receptet. Om farmaceuten på apoteket bedömer att ett utbyte skulle medföra betydande olägenhet för dig, kan farmaceuten expediera det förskrivna läkemedlet. I båda dessa fall gäller högkostnadsskyddet fullt ut för läkemedlet.

Du får hämta ut en begränsad mängd läkemedel inom högkostnadsskyddet vid ett tillfälle

Den mängd läkemedel eller andra varor som förskrivits för ett uttag på receptet bestämmer hur mycket du får hämta ut inom högkostnadsskyddet vid ett tillfälle. Om det till exempel förskrivits 30 tabletter för ett uttag är det den mängd du får hämta ut inom högkostnadsskyddet vid ett tillfälle. Den maximala gränsen som kan förskrivas för ett uttag inom högkostnadsskyddet är den mängd läkemedel som du beräknas behöva för 90 dagar. Preventivmedel kan dock förskrivas i större mängd än så.

Om du har flera recept på läkemedel med samma aktiva substans, beredningsform, styrka och dosering får du endast hämta ut läkemedel inom högkostnadsskyddet från ett av recepten vid varje tillfälle. Om du önskar mer läkemedel än vad som motsvarar ett uttag får du betala den överskjutande mängden själv och då gäller inte högkostnadsskyddet.
 
När två tredjedelar av förbrukningstiden gått sedan du senast hämtat ut ett läkemedel inom högkostnadsskyddet, har du på nytt möjlighet att göra ett uttag inom högkostnadsskyddet. Detta gäller oavsett från vilket av flera recept på läkemedel av samma aktiva substans, beredningsform, styrka och dosering som det senaste uttaget gjordes. Om du önskar göra uttag med tätare intervall än när två tredjedelar av förbrukningstiden gått sedan du senast hämtat ut läkemedlet inom högkostnadsskyddet, får du betala det själv och då gäller inte högkostnadsskyddet.

Bara om farmaceuten bedömer att det finns särskilda skäl för det får läkemedel hämtas ut inom högkostnadsskyddet innan två tredjedelar av förbrukningstiden har gått sedan det senaste uttaget, eller i större mängd än för 90 dagars förbrukning vid ett och samma tillfälle.

Det ovanstående gäller även för livsmedel som förskrivits på livsmedelsanvisning.

Högkostnadsdatabasen

Högkostnadsdatabasen är ett register med uppgifter om hur mycket enskilda personer betalat för läkemedel som de hämtat ut på recept. Du som är privatperson kan få besked om de uppgifter som E-hälsomyndigheten lagrar i högkostnadsdatabasen. Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få ta del av dem.

Den som inte vill vara ansluten till högkostnadsdatabasen kan få ett högkostnadsbevis vid varje inköp av varor inom högkostnadsskyddet. På högkostnadsbeviset finns uppgifter om de avgifter som ligger till grund för högkostnadsskyddet. För att betala rätt belopp vid varje inköp måste det senaste högkostnadsbeviset visas på apoteket.