TLV:s fördjupade samverkan

Det finns ett antal utmaningar som kräver utvecklad samverkan med andra aktörer. För att hantera en del av dessa utmaningar är ett fördjupat samarbete med regioner, läkemedelsföretag, patienter och andra myndigheter angeläget för TLV. Därför pågår ett flertal samverkansinitiativ som tillsammans bildar en helhet.

I vissa ärenden kan det finnas utmaningar i bedömningen, exempelvis avseende att begränsa till rätt patientgrupp, säkerställa jämlik vård eller säkerställa kostnadseffektiv användning. Trepartsöverläggningar syftar bland annat till att hantera dessa utmaningar och innebär att TLV, regionerna och läkemedelsföretaget för en gemensam dialog kring ett ärende.
Läs mer om samverkansaktiviteter. Läs med om trepartsöverläggningar.

Senast uppdaterad 30 april 2020