Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Opdivo vid adjuvant behandling av högrisk malignt melanom hos vuxna

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Opdivo (nivolumab). Kunskapsunderlaget bedömer Opdivo vid adjuvant behandling som har till syfte att motverka återfall hos vuxna patienter som har opererats för malignt melanom och där risken för återfall är hög.

Malignt melanom är den allvarligaste hudcancerformen och drabbar cirka 4 000 svenskar årligen samtidigt som cirka 500 avlider varje år till följd av sjukdomen. I slutet av 2015 hade drygt 41 000 individer i Sverige fått diagnosen malignt melanom, enligt den senaste rapporten från Cancerfonden.

Kirurgi har en central roll vid behandlingen men återfall är mycket vanligt och sker hos upp emot 70 procent av alla patienter även efter fullständigt avlägsnande av tumören. Av de patienter som får återfall efter operationen överlever cirka 50 procent de första fem åren. TLV bedömer tillståndets svårighetsgrad som mycket hög.

Opdivo är en antikropp som aktiverar immunförsvaret till att bekämpa cancercellerna vid malignt melanom.

TLV bedömer att jämförelsealternativet till adjuvant behandling med Opdivo är enbart observation det vill säga ingen adjuvant behandling.

Osäkerheten i underlaget bedöms som hög. Detta beror bland annat på att analyserna utgår från att effekten av behandling är densamma oavsett sjukdomens svårighetsgrad.

När adjuvant behandling med Opdivo jämförs med observation uppskattar TLV att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår uppgår till drygt 370 000 kronor. Antalet vunna levnadsår beräknas uppgå till 2,80.

Sidinformation


Publicerad
8 november 2018