Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Saphnelo vid systemisk lupus erythematosus (SLE)

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Saphnelo (anifrolumab) som är en tilläggsbehandling till vuxna patienter med måttlig till svår, aktiv, autoantikroppspositiv SLE, trots standardbehandling.

Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en kronisk reumatisk autoimmun sjukdom som kännetecknas av inflammation och funktionell påverkan på flera olika organsystem, vilket kan ge organskador. I Sverige förekommer SLE hos cirka 80 per 100 000 invånare och sjukdomen är vanligare hos kvinnor än hos män. Symtomen uppträder oftast i skov och kan variera i uttryck och svårighet mellan individer. Exempel på symtom är solkänsliga hudutslag till exempel så kallade fjärilsexantem i ansiktet, håravfall, inflammatorisk ledsjukdom, cytopeni det vill säga brist på blodceller, njurinflammation och samt att det centrala nervsystemet kan påverkas. Allmäna symtom som feber och trötthet är mycket vanliga. Tiden mellan skoven kan vara symtomfri.

Behandlingen består främst av olika typer av immunhämmande läkemedel. Prognosen har förbättrats betydligt på senare år på grund av mer aktiv behandling, samtidigt som både sjukdomen i sig och behandlingen medför ökad risk för bland annat hjärtkärlsjukdomar, infektioner och benskörhet.

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Saphnelo är Benlysta som ges som en injektion under huden.

TLV bedömer att den kliniska effekten på sjukdomsaktivitet är jämförbar mellan Saphnelo och Benlysta.

Mot denna bakgrund baseras TLV:s hälsoekonomiska bedömning på en kostnadsjämförelse.

TLV:s kostnadsjämförelse visar att den totala behandlingskostnaden (läkemedels- och administreringskostnaden) för Saphnelo är högre än läkemedelskostnaden för Benlysta.

Sidinformation


Publicerad
6 oktober 2022