Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Padcev vid lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Padcev (enfortumab vedotin). Bedömningen gäller vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare har fått platinainnehållande cellgifter och immunoterapi i form av en hämmare av så kallad programmerad celldödsreceptor 1 eller programmerad celldödsligand 1.

Urotelial cancer är den vanligaste formen av cancer i urinblåsan. Lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer är i dagsläget obotlig och behandlingsmöjligheterna är begränsade. I Sverige insjuknar cirka 3 200 personer om året och cirka 700 personer per år dör i sjukdomen. Padcev är ett så kallat antikroppskonjugat som känner igen och dödar cancerceller med proteinet nektin-4 på cellytan.

TLV bedömer att vinflunin utgör relevant jämförelsealternativ till Padcev för patienter som tidigare behandlats med platinainnehållande cellgifter och immunterapi.

Effekten av enfortumab vedotin jämfört med cellgifter har utvärderats i studien EV-301. Studien nådde sitt primära effektmått, och Padcev gav en förlängd total överlevnad jämfört med cellgiftsbehandling.

I denna utvärdering används en läkemedelskostnad för Padcev om 110 000 kronor per månad. Kostnaden i analysen minskar beroende på hur stark dos som ges. I TLV:s grundscenario är kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) vid den angivna läkemedelskostnaden för Padcev 2,2 miljoner kronor jämfört med vinflunin. Osäkerheten i resultaten är mycket hög och rör främst behandlingslängd och hur länge patienten lever.

Sidinformation


Publicerad
9 november 2022