Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Kimmtrak vid spritt ögonmelanom

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Kimmtrak (tebentafusp). Bedömningen gäller Kimmtrak som ensam behandling av vuxna patienter med melanom i ögats druvhinna så kallat uvealt melanom som spritt sig eller som inte går att operera. Patienterna ska dessutom ha en särskild gen som heter HLA-A*02:01.

Uvealt melanom är en sällsynt och aggressiv form av cancer som drabbar ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen drabbar cirka 100 personer i Sverige årligen och hos cirka hälften av dessa sprider cancern sig till levern inom fem år från diagnos. Cirka hälften av patienter med spritt ögonmelanom har den särskilda genen HLA-A*02:01 som är en förutsättning för att Kimmtrak ska kunna ge effekt. Spritt ögonmelanom har en dålig prognos.

Kimmtrak är ett protein som består av två delar. Den ena delen är designad för att binda till ett särskilt protein som förekommer på ytan av cancercellerna. Den andra delen binder till en form av vit blodkropp så kallade T-celler. På så sätt för Kimmtrak cancercellerna och T-cellerna samman och underlättar att T-cellerna ska attackera och döda cancercellerna.

Den vanligaste formen av läkemedelsbehandling för denna cancerform utgörs i dagsläget av en kombination av läkemedlen Opdivo och Yervoy. TLV bedömer därför att kombinationen Opdivo och Yervoy utgör ett relevant jämförelsealternativ till att behandla med Kimmtrak.

I en studie jämfördes Kimmtrak med standardbehandling hos patienter med spritt ögonmelanom. Hos majoriteten av patienterna bestod standardbehandlingen av ensam behandling med läkemedlet Keytruda som är nära besläktat med läkemedlet Opdivo. Studien visade bättre överlevnad om patienterna behandlades med Kimmtrak. Företaget har även, indirekt, jämfört Kimmtrak med kombinationen Opdivo och Yervoy som numera utgör standardbehandling för spritt ögonmelanom i Sverige. Den jämförelsen visar bättre överlevnad med Kimmtrak än med Opdivo och Yervoy.

I TLV:s grundscenario är kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) cirka 5,7 miljoner kronor för Kimmtrak jämfört med kombinationsbehandlingen med Opdivo och Yervoy. Osäkerheten i resultaten bedöms som mycket hög och ligger främst i skattningen av den totala överlevnaden. I TLV:s känslighetsanalyser varierar kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår mellan 4 400 000 och 6 700 000 miljoner kronor.

Sidinformation


Publicerad
16 februari 2023