Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Enhertu vid bröstcancer

TLV har till regionerna tagit fram en hälsoekonomisk bedömning av Enhertu (trastuzumab deruxtekan). Bedömningen avser behandling av vissa vuxna patienter med bröstcancer som uttrycker låga nivåer av HER2 (human epidermal growth factor receptor 2).

I Sverige är bröstcancer den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och en vanlig dödsorsak för de kvinnor som dör före 65 års ålder.

Aktuell användning av Enhertu är för behandling av vissa vuxna patienter med bröstcancer som utrycker låga nivåer av HER2 och antingen har spridit sig till andra delar av kroppen (metastaserad sjukdom) eller inte kan opereras bort.

Enhertu består av en antikropp bunden till en substans som kan döda cancerceller. Efter att antikroppen bundit till HER2 på cancerceller tränger Enhertu in i cellerna och dödar dem.

TLV:s bedömning av relevanta jämförelsealternativ till Enhertu skiljer sig för olika undergrupper av patienter. De relevanta jämförelsealternativen innefattar flera olika kemoterapier och Trodelvy (sacituzumab govitekan).

Basen i den hälsoekonomiska bedömningen utgörs av en fas III-studie vilken visat klinisk effektfördel för behandling med Enhertu jämfört med läkarens val av ett antal kemoterapier. TLV bedömer att studiens resultat är representativa för en stor andel av den aktuella patientpopulationen.

I TLV:s jämförelse mellan Enhertu och läkarens val av kemoterapier uppgår kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår till cirka 1,65 miljoner kronor. Osäkerheten i resultatet bedöms som hög.

I en kostnadsjämförelse mellan Enhertu och Trodelvy är behandlingskostnaden för Enhertu lägre än kostnaden för Trodelvy till Apotekens försäljningspris men kostnadsjämförelsen är gjord under det mycket osäkra antagandet att effekten av Enhertu är jämförbar med den för Trodelvy.

Sidinformation


Publicerad
13 oktober 2023