Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Delrapport klinikläkemedelsuppdraget

I denna delrapport beskrivs myndighetens utvecklingsarbete och erfarenheter i klinikläkemedelsuppdraget. TLV har utvecklat arbetsformer med berörda aktörer och arbetat fram en process för att ta fram hälsoekonomiska kunskapsunderlag.

Inom klinikläkemedelsuppdraget har vi haft som mål att avsluta mellan 10 och 20 kunskapsunderlag från januari 2011 till och med juni 2013. Under denna tid har arbetet resulterat i 13 avslutade kunskapsunderlag.

Avsikten med de hälsoekonomiska kunskapsunderlagen är att ge bättre underlag till sjukvårdshuvudmännen, i detta fall NLT-gruppen, inför rekommendationer och beslut. Ambitionen är att leverera hälsoekonomiska kunskapsunderlag som gör skillnad i vården genom att bidra till en mer kostnadseffektiv användning av läkemedel.

Klinikläkemedelsuppdraget är ett regeringsuppdrag som är en del av den nationella läkemedelstrategin. Syftet med uppdraget är att utveckla en långsiktigt hållbar prissättnings-, prioriterings- och finansieringsmodell för samtliga läkemedel.

Utvecklingsarbetet med uppdraget fortsätter nu och TLV lämnar en slutrapport till regeringen den 28 februari 2015.

Sidinformation


Publicerad
2 september 2013