Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Klinikläkemedelsuppdraget – regeringsrapport 2015

Uppdraget till TLV att granska klinikläkemedel har varit en del av den nationella läkemedelstrategin. Syftet med uppdraget har varit att utveckla en långsiktigt hållbar prissättnings-, prioriterings- och finansierings-modell för samtliga läkemedel, oavsett om de hämtas ut på apotek eller ges på klinik. I den här regeringsrapporten beskrivs vilka läkemedel TLV har utrett under året samt hur TLV vidareutvecklat samarbetet med landstingen.

TLV har sedan 2010 haft i uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel i form av en försöksverksamhet. Initialt planerades verksamheten starta 2011 och därefter fortgå under två år, men uppdraget har därefter förlängts i två omgångar fram till december 2015. I budgetpropositionen för 2016 framgår att medlen till TLV för klinikläkemedelsuppdraget permanentas.

Sidinformation


Publicerad
28 december 2015