Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vi har valt att inte gå vidare med genomgången av p-piller och läkemedel vid klimakteriebesvär

År 2007 startade vi genomgången av p-piller och läkemedel vid klimakteriebesvär. Sedan år 2009 har vi övergått till att ompröva mindre läkemedelsgrupper och enskilda läkemedel istället för att arbeta med de tidigare omfattande genomgångarna av läkemedelssortimentet. Avsikten har varit att öka takten med omprövningar och därmed snabbare kunna besluta om olika läkemedels subventionsstatus.

TLV har sedan 2009 därmed anpassat valet av granskningar till de områden där det finns störst anledning att ifrågasätta om användningen av ett läkemedel eller en förbrukningsartikel är kostnadseffektiv. Vi har därför valt att under 2012 inleda en omprövning av lokala östrogener.

Mot den bakgrunden bedömer vi att det saknas skäl att fullfölja den påbörjade genomgången av p-piller och läkemedel vid klimakteriebesvär. Vi väljer istället att ompröva lokala östrogener.

Sidinformation


Publicerad
12 oktober 2012