Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV har beslutat om förändrad subventionsstatus för flertalet läkemedel

Besluten fattades efter att TLV sett över förmånsbegränsningar för flera läkemedel inom ramen för två omprövningar: harmonisering respektive borttagning av förmånsbegränsningar. Översynen resulterade i totalt 48 beslut för sammanlagt 680 läkemedel.

Besluten har fattats för att möjliggöra att byten in i högkostnadsskyddet inte förhindras på grund av inaktuella förmånsbegränsningar och att så många patienter som möjligt ska kunna få sitt läkemedel inom högkostnadsskyddet.

Ett läkemedel har en så kallad begränsad subvention (förmånsbegränsning) om det endast ingår i högkostnadsskyddet för ett visst användningsområde eller en viss patientgrupp. Översynen såg över förmånsbegränsningarnas aktualitet och i vissa fall hur de var formulerade för att kunna göra dem mer ändamålsenliga.

I omprövningen ”borttagning av förmånsbegränsningar” beslutade TLV att ta bort förmånsbegränsningar för ett flertal läkemedelsgrupper inom periodens vara-utbytet. TLV bedömde att läkemedlens tidigare förmånsbegränsningar inte längre kunde baseras på samma ekonomiska skäl som tidigare, på grund av att läkemedelspriserna sjunkit kraftigt som en följd av den generiska konkurrensen. Därmed fyllde begränsningarna inte längre sitt syfte och läkemedlen fick därför generell subvention.

I omprövningen ”harmonisering av förmånsbegränsningar” beslutade TLV att göra förmånsbegränsningar inom sina respektive grupper enhetliga. Besluten innebar att vissa begränsningstexter togs bort, lades till eller korrigerades för att förmånsbegränsningarna skulle bli enhetliga för samtliga läkemedel med samma substans i en viss styrka och form, i enlighet med tidigare fattade beslut.

Omprövningarna genomfördes vid denna tidpunkt med anledning av de ändringar i läkemedelsförmånslagen som träder i kraft den 2 juni 2020. Lagändringen syftar till att göra det möjligt för läkemedel som skrivits ut, men som inte ingår i högkostnadsskyddet, att bytas på apotek till ett utbytbart alternativ som ingår i högkostnadsskyddet. Om läkemedlet som ingår i högkostnadsskyddet har en förmånsbegränsning ska dock inte bytet genomföras.

Besluten leder dels till att antalet läkemedel med förmånsbegränsningar inom det generiska utbytet minskar, dels till att de förmånsbegränsningar som återstår är mer ändamålsenliga och enhetliga. Detta leder i sin tur till ökat förtroende och därmed efterlevnad till de förmånsbegränsningar som finns kvar.

Besluten trädde i kraft 30 april 2020.

Sidinformation


Publicerad
14 maj 2020