Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Samtliga faktor IX-koncentrat fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet med generell subvention efter omprövning

TLV har omprövat subventionen för de faktor IX-koncentrat som ingår i högkostnadsskyddet. I samband med omprövningen har regionerna och flertalet av företagen genomfört trepartsöverläggningar och tecknat sidoöverenskommelser. Samtliga faktor IX-koncentrat kommer fortsatt ingå i högkostnadsskyddet med generell subvention även efter omprövningen.

Syftet med TLV:s omprövning var att säkerställa att faktor IX-koncentraten har en rimlig kostnad.

Hemofili B, som är en form av blödarsjuka, är en sällsynt och allvarlig sjukdom. Sjukdomen orsakas av brist på koagulationsfaktor IX som är ett protein som är nödvändigt för att blodet ska kunna koagulera och därmed stoppa en blödning hos patienten. Sjukdomen är vanligast bland män. I Sverige behandlas cirka 100 personer med faktor IX-koncentrat.

TLV bedömer att effekt och säkerhet för samtliga faktor IX-koncentrat är jämförbar utifrån rekommenderad dosering enligt respektive koncentrats produktresumé.

Enligt svensk behandlingspraxis får patienter med hemofili B behandling med faktor IX-koncentrat. TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till respektive faktor IX-koncentrat är ingen behandling, det vill säga behandling utan faktor IX-koncentrat. TLV har inte tidigare utrett om kostnaden för behandling med faktor IX-koncentraten är rimlig i jämförelse med ingen behandling.

I samband med omprövningen genomförde TLV, regionerna och fem av de sex läkemedelsföretagen så kallade trepartsöverläggningar. Överläggningarna resulterade i att regionerna och företagen tecknade avtal, sidoöverenskommelser, för sex av faktor IX-koncentraten. Dessa sidoöverenskommelser innebär att regionerna och staten får en viss återbäring på kostnaderna av läkemedlen. Sidoöverenskommelserna utgör även en del av TLV:s beslutsunderlag.

TLV bedömer att kostnaden för användning av de sju faktor IX-koncentraten som ingår i högkostnadsskyddet är rimlig och att de därmed ska kvarstå i högkostnadsskyddet med generell subvention till oförändrat pris (AIP/AUP).

Faktor IX-koncentraten omsätter idag cirka 133 miljoner kronor årligen. Omprövningen och tecknandet av sidoöverenskommelser innebär att kostnaderna för användning av faktor IX-koncentraten sänks. Pengar som kan frigöras till annan angelägen hälso- och sjukvård.

Sidoöverenskommelserna börjar gälla från och med den 1 oktober 2020.

Sidinformation


Publicerad
25 september 2020