Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Försäljningssiffror periodens varor

Här publicerar vi varje månad försäljningssiffror för förpackningsstorleksgrupper på listan över periodens varor.

På grund av följdeffekterna av den IT-attack som TLV:s IT-leverantör Tietoevry utsattes för i januari publicerades ingen Periodens-Vara lista för mars. I april 2024 kunde apoteken slutförsälja alla varor de första 15 dagarna i månaden.

På grund av detta är försäljningssiffrorna av periodens varor under mars och april inte representativa. Vi har därför plockat bort försäljningen dessa månader från filerna för Periodens varor exklusive och inklusive dos. Den totala försäljningen dessa månader är med i filerna med Total försäljning exklusive respektive inklusive dos.

Läkemedelsföretag ska bekräfta tillhandahållande av periodens vara under en hel försäljningsmånad. För att göra det lättare att förutsäga försäljning publicerar vi därför historiska försäljningssiffror. Se dokument nedan.

Försäljningssiffrorna visar dels den totala försäljningen av alla varor i varje förpackningsstorleksgrupp (kluster), dels den sammanlagda försäljningen av periodens vara och slutförsäljningen i varje kluster. Slutförsäljningen inkluderas i siffrorna för alla publicerade månader.

Total försäljning per kluster

I tabellerna för total försäljning redovisar vi försäljningssiffror (antal förpackningar) för de senaste 12 månadernas läkemedelsförsäljning per förpackningsstorleksgrupp. Här finns samtliga produkter inom varje kluster med.

Siffror redovisas för försäljningen på öppenvårdsapotek inklusive dosapotek respektive för försäljning på öppenvårdsapotek exklusive dosapotek.

Försäljning av periodens vara och slutförsäljning per kluster

Inom varje kluster sker försäljning även av andra varor än den som blivit periodens vara. Detta beror dels på att patient, läkare och apotek har möjlighet att förhindra utbyte, dels på att föregående periods vara får slutförsäljas.

I tabellerna för periodens vara per kluster redovisas försäljningen av periodens vara inklusive slutförsäljning under de senaste 12 månaderna. Detta för att marknadens totala behov av periodens vara en försäljningsmånad, inom respektive förpackningsstorleksgrupp, består av försäljningen av periodens vara tillsammans med försäljningen av den vara som slutförsålts inom samma förpackningsstorleksgrupp. Även här redovisas försäljningen på öppenvårdsapotek inklusive dosapotek respektive exklusive dosapotek.

Tänk på detta när du läser tabellerna:

  • Försäljningen i en förpackningsstorleksgrupp filtreras fram vid sortering på kolumnerna "Aktiv substans", "Styrka", "Kluster" och "Läkemedelsform".
  • Försäljning till slutenvården redovisas inte i tabellerna.
  • Förpackningar utan brytningstillstånd kan inte användas på dosapotek för maskinell dispensering. Därför redovisas försäljningen inklusive och exklusive dosapotek.
  • Under de två första månaderna med generisk konkurrens gäller särskilda regler för utbyte. Se länk till "Nya utbytesgrupper" nedan.
  • Ibland kan försäljningen av periodens vara under en månad vara ovanligt låg även om den totala försäljningen i klustret inte avviker markant från normal försäljning. Detta kan bero på att periodens vara har tagit slut under månaden och det inte har funnits en annan vara att uppgradera till periodens vara. I vissa fall har det inte funnits någon periodens vara alls och då avspeglar siffrorna enbart slutförsäljningen i klustret. Sådana månader kan därmed inte anses vara representativa för försäljning av periodens vara.

Sidinformation


Senast uppdaterad
14 november 2022