Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nummer 2, 2024

Läs TLV:s andra nyhetsbrev för 2024.

TLV föreslår metoder för att mäta om apotekskunderna får sina läkemedel direkt

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, lämnar idag över förslag till regeringen på metoder för hur återkommande mätningar av apotekens direktexpedieringsgrad för läkemedel kan ske. Förslaget omfattar både fysiska apotek och e-handelsapotek.

Läs mer om TLV:s föreslagna metoder för att mäta om apotekskunderna får sina läkemedel direkt

TLV utvecklar en modell för att riskbedöma tandvårdens patienter

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, presenterar idag ett förslag på en modell för riskbedömning av tandvårdens patienter. Riskbedömningen ska bidra till att identifiera vilka patienter som har störst behov och därmed behöver prioriteras och få behandling i tid. Detta ska leda till en mer effektiv fördelning av resurser inom tandvården. TLV beskriver också i rapporten vilka konsekvenser modellen kan innebära för berörda parter på tandvårdsmarknaden.

Läs mer om TLV:s utveckling av en modell för att riskbedöma patienter i tandvården

TLV föreslår ersättningsnivåer för en miljöpremie i förmånssystemet

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har lämnat förslag på ersättningsnivåer för en miljöpremie på läkemedel i läkemedelsförmånerna. Miljöpremien ska genomföras som en försöksverksamhet och föreslås ha två nivåer av ersättning, en normalnivå om tio kronor och en lägre nivå om fem kronor. Även vissa antibiotika som finns inom periodens vara-systemet föreslås ingå.

Läs mer om TLV:s föreslagna ersättningsnivåer för en miljöpremie i förmånssystemet

Slutavstämning av återbäring från sidoöverenskommelser 2023

Den totala återbäringen för 2023 uppgick till 3 307 miljoner, vilket är 2,5 miljoner mer än den i december prognostiserade återbäringen för 2023.

Läs mer om slutavstämningen av återbäringen från 2023 års sidoöverenskommelser

Periodens vara-lista för april publicerad

TLV har nu publicerat en periodens vara-lista för april. Från första april hanteras periodens vara-system därför som vanligt igen.

Läs mer om periodens vara-lista för april

TLV föreslår förbättringar i tandvårdsstödet till 2025

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) föreslår en rad förbättringar i tandvårdsstödet. Bland förslagen finns bland annat en utökning av tillstånd 5032, för entandslucka som ska behandlas med implantat, och en ny regel som möjliggör förhandsprövning av viss tandvård.

Läs mer om TLV:s förslag om förbättringar i tandvårdsstödet

TLV fortsätter att analysera förutsättningar och utveckla verktyg för att stärka tillgången till läkemedel för sällsynta hälsotillstånd

TLV har i uppdrag att fortsätta att utveckla förutsättningar och metoder för att stärka tillgängligheten till läkemedel för sällsynta hälsotillstånd inom nuvarande system.

Läs mer om TLV:s uppdrag för att stärka tillgången på läkemedel för sällsynta hälsotillstånd

Höjning av apotekens handelsmarginal från 1 mars

Från och med 1 mars höjer Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, den ersättning som apoteken får för att hantera receptbelagda läkemedel på apotek, den så kallade handelsmarginalen. Höjningen gäller samtliga prisgrupper och omfattar både läkemedel med och utan generisk konkurrens.

Läs mer om höjningen av apotekens handelsmarginal

Policy för patientsamverkan förtydligad

TLV har förtydligat myndighetens policy för patientsamverkan. Policyn beskriver nu vilka former av patientsamverkan TLV kan ha. I policyn framgår även att TLV följer Rådet för styrning med kunskaps myndighetsgemensamma vägledning för ersättning vid patientsamverkan.

Läs mer om TLV:s förtydligade policy för patientsamverkan

Årsredovisning 2023: Beredskapsfrågor och uppdaterad värdebaserad prissättning i fokus

TLV fortsätter att arbeta utefter visionen mesta möjliga hälsa för skattepengarna och har under 2023 haft historiskt många regeringsuppdrag. Många handlar om att på olika sätt utveckla och komplettera de olika system TLV ansvarar för.

Läs mer om TLV:s årsredovisningen 2023

TLV lämnar förslag om hur inhalationsvägledning kan införas på alla apotek

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, lämnar förslag till regeringen på hur den farmaceutiska tjänsten Inhalationsvägledning kan införas på alla apotek. Det innebär bland annat att apoteken föreslås få ett bidrag från staten per genomförd inhalationsvägledning och att regelverket för verksamheten med farmaceutiska tjänster bör utvecklas successivt.

Läs mer om TLV:s förslag om hur inhalationsvägledning kan införas på apotek

”EU:s nya lagstiftning måste utgå från vårdens behov”

Vi vill att den nya EU-lagstiftningen ska innehålla ett obligatoriskt krav på jämförande studier för att få ett läkemedel godkänt, skriver Agneta Karlsson, generaldirektör, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Johan Kaarme, chef för avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Läs mer om TLV- och SKR:s debattartikel om EU:s nya lagstiftning i Dagens Samhälle

TLV:s generaldirektör utreder hur folkhälsopolitik kan följas upp med hälsoekonomiska analyser

Agneta Karlsson, generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, får i uppdrag av regeringen att föreslå hur folkhälsopolitiken kan följas upp med hälsoekonomiska analyser och på så sätt kunna följa utvecklingen av samhällets kostnader för påverkbara riskfaktorer för ohälsa.

Läs mer om uppdraget att utreda hur folkhälsopolitik kan följas upp med hälsoekonomiska analyser

TLV har en ny hantering av sekretessbelagda priser vid utredning av förmånsansökningar

Det nya i TLV:s hantering innebär att myndigheten, till skillnad från tidigare, kommer att tillföra jämförelsealternativets kostnad efter återbäring i en sidoöverenskommelse, det vill säga den faktiska kostnaden efter avdragen återbäring, till det ärende som utreds. Ansökande företag kommer inte att få del av den uppgiften.

Läs mer om TLV:s hantering av sekretessbelagda priser vid ansökningsutredningar

Prissänkningar av läkemedel äldre än 15 år skjuts upp

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att skjuta upp de prissänkningar på läkemedel som skulle ha skett i maj 2024. Beslutet innebär att läkemedel vars prissänkning skulle skett i vår i stället kommer att omfattas av de prissänkningar som beslutas i november 2024.

Läs mer om de uppskjutna prissänkningarna av läkemedel äldre än 15 år

TLV behöver långsiktiga förutsättningar att möta behovet av hälsoekonomiska värderingar för klinikläkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har publicerat en rapport från regeringsuppdraget att genomföra fler hälsoekonomiska bedömningar för klinikläkemedel med fokus på cancer. Regeringsuppdraget har förlängts och ska slutredovisas i januari 2026.

Läs mer om TLV:s uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar för klinikläkemedel med fokus på cancer

Kampanj för att stärka tandvårdens patienter

Idag presenterar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, en kampanj för att informera om vilka rättigheter man har som patient i tandvården och vilken skyldighet tandvården har att ge opartisk information om bland annat prissättning och behandlingsalternativ. Kampanjen ”Dina tänder, Dina rättigheter” är en del av en större informationsinsats för att stärka tandvårdens patienter.

Läs mer om TLV:s kampanj för att stärka patienter i tandvården

Återrapportering av glesbygdsbidrag för 2022

TLV har lämnat en rapport till regeringen om beslutat glesbygdsbidrag till apotek för verksamhetsåret 2022 och bidragets användning och effekter.

Läs mer om TLV:s återrapportering av glesbygdsbidrag för 2022

Nu går det att ansöka om glesbygdsbidrag för apotek

Nu finns ansökningsblankett för glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2023. Ansökan ska ha kommit in till TLV senast 1 mars 2024. Bidrag betalas ut under andra kvartalet 2024, efter att TLV prövat samtliga ansökningar.

Läs mer om att ansöka om glesbygdsbidrag för apotek

Hälsoekonomiska bedömningar

Här ser du en sammanställning av alla hälsoekonomiska bedömningar sedan senaste nyhetsbrevet.

Hälsoekonomisk bedömning av Breyanzi vid behandling av en aggressiv tumörsjukdom, Diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)

Hälsoekonomisk bedömning av Imfinzi i kombination med kemoterapierna gemcitabin och cisplatin vid gallvägscancer

Hälsoekonomisk bedömning av Kymriah vid behandling av follikulärt lymfom

Hälsoekonomisk bedömning av Rybrevant vid behandling av icke-småcellig lungcancer

Hälsoekonomisk bedömning av Imjudo i kombination med Imfinzi vid levercellscancer

Läs mer om hälsoekonomiska bedömningar

Sidinformation


Publicerad
2 april 2024