Nya och borttagna utbytesgrupper

Här presenteras de nya utbytesgrupper som har tillkommit eller tagits bort på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Den första tabellen nedan visar vilken månad en utbytesgrupp först kom med på listan över periodens varor.

Den andra tabellen nedan visar vilken månad en utbytesgrupp togs bort från listan över periodens varor.

Under de första två månaderna med generisk konkurrens i en utbytesgrupp gäller särskilda regler. Apoteken har då möjlighet att sälja ut de läkemedel i utbytesgruppen som de köpt in eller hade på lager innan generisk konkurrens uppstod. Systemet med periodens varor har inte heller börjat tillämpas. Se 12 a § TLVFS 2014:4 (senast omtryckt i HSLF-FS 2017:63). 

Nya grupper

Månad

Substans

Form

Styrka

Augusti

Fenoximetylpenicillin

Granulat till orala droppar/lösning (grapefrukt + aprikos)

250 mg/ml

Augusti

Dimetylfumarat

Enterokapsel

120 mg och

240 mg

Juli

Kalciumkarbonat + kolekalciferol

Tuggtablett

500 mg/400 IE

Juni

Bimatoprost + timolol

Ögondroppar, lösning

0,3 mg/ml + 5 mg/ml

Juni

Dorzolamid + timolol

Ögondroppar, lösning i endosbehållare

20 mg/ml + 5 mg/ml

Maj

Olopatadin

Ögondroppar

1 mg/ml

April

Fesoterodin

Depottablett

4 mg och 8 mg

April

Tobramycin

Lösning för nebulisator

300 mg

April

Buprenorfin

Depotplåster

40 mikrogram/timme

April

Deferasirox

Filmdragerad tablett

90 mg

April

Fingolimod

Kapsel

0,5mg

April

Fenoximetylpenicillin

Granulat till oral suspension

100 mg/ml

April

Treprostinil

Infusionsvätska

2,5 mg/ml

April

Teriparatid

Injektionsvätska

20 mikrogram/80 mikroliter

Mars

Kalcipotriol + betametason

Gel

50 mikrogram/g + 0,5 mg/g

Mars

Deferasirox

Filmdragerad tablett

180 mg, 360 mg

Mars

Pantoprazol

Pulver till injektionsvätska

40 mg

Februari

Everolimus

Tablett

2,5 mg

Februari

Lenalidomid

Kapsel

2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg,
10 mg, 15 mg, 20 mg och 25 mg

Februari

Propylenglykol

Kräm

200 mg/g

Februari

Buprenorfin

Depotplåster

30 mikrogram/timme

Februari

Sunitinib

Kapsel

50 mg

Januari

Sunitinib

Kapsel

12,5 mg och 25 mg

2021
December

Ikatibant

Injektionsvätska, förfylld spruta

30 mg

December

Tiotropiumbromid

Inhalationspulver, kapsel

18 mikrogram

December

Prasugrel

Tablett

5 mg

December

Klobetasol

Kräm

0,5 mg/g

November

Metylfenidat

Kapsel med modifierad frisättning

10 mg (Grupp A)

November

Metylfenidat

Kapsel med modifierad frisättning

20 mg (Grupp A)

November

Metylfenidat

Kapsel med modifierad frisättning

30 mg (Grupp A)

November

Metylfenidat

Kapsel med modifierad frisättning

40 mg (Grupp A)

November

Metylfenidat

Kapsel med modifierad frisättning

60 mg (Grupp A)

November

Kolekalciferol

Tablett

2000 IE

November

Ipratropium

Inhalationsspray

20 mikrogram/dos

November

Propylenglykol

Kutan emulsion

200 mg/g

Oktober

Risperidon

Pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension

25 mg, 37, 5 mg och 50 mg

Oktober

Midazolam

Munhålelösning

2,5 mg, 5 mg, 7mg, 10mg

September

Treprostinil

Infusionsvätska, lösning

1 mg/ml, 5 mg/ml och 10 mg/ml

September

Atovakvon

Oral Suspension

150 mg/ml

September

Kalciumkarbonat + kolekalciferol

Tablett

500 mg/400 IE och 500 mg/800 IE

September

Deferipron

Tablett

500 mg

Augusti

Lamivudin

Tablett

100 mg

Augusti

Lantankarbonat

Tuggtablett

500 mg, 750 mg och 1000 mg

Juli

Esomeprazol

Enterogranulat till oral suspension, dospåse

10 mg

Juli

Levofloxacin

Ögondroppar

5 mg/ml

Juli

Kargluminsyra

Dispergerbar tablett

200 mg

Juli

Natriumvätekarbonat

Tablett

1 g

Juni

Prukaloprid

Tablett

1 mg

Juni

Prukaloprid

Tablett

2 mg

Juni

Abakavir

Tablett

300 mg

Juni

Propiomazin

Tablett

25 mg

April

Gabapentin

Kapsel

300 mg (Grupp F)

April

Meloxikam

Tablett

15 mg

April

Metylfenidat

Kapsel med modifierad frisättning

10 mg (Grupp B)

April

Metylfenidat

Kapsel med modifierad frisättning

20 mg (Grupp B)

April

Metylfenidat

Kapsel med modifierad frisättning

30 mg (Grupp B)

April

Metylfenidat

Kapsel med modifierad frisättning

40 mg (Grupp B)

Februari

Mesalazin

Suppositorium

1 g (Grupp B)

Januari

Fulvestrant

Injektionsvätska, förfylld spruta

250 mg

Borttagna grupper

Tabell över borttagna grupper

Månad

Substans

Form

Styrka

Juli

Natriumklorid

Infusionsvätska

9 mg/ml

Juli

Glukos

Infusionsvätska

50 mg/ml

Juli

Hydrokortison

Tablett

10 mg

April

Karboplatin

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

10 mg/ml

Februari

Metronidazol

Tablett

200 mg

Februari

Levomepromazin

Tablett

25 mg

Februari

Salbutamol

Lösning för nebulisator

1 mg/ml

Januari

Salmeterol + flutikasonpropionat

Inhalationsspray

25 mikrogram/125 mikrogram

Januari

Salmeterol + flutikasonpropionat

Inhalationsspray

25 mikrogram/250 mikrogram

Januari

Salmeterol + flutikasonpropionat

Inhalationspulver

50 mikrogram/100 mikrogram

Januari

Metadon

Oral lösning

15 mg, 35 mg, 45 mg och 50 mg

Januari

Levodopa + karbidopa + entakapon

Tablett

175 mg/43,75 mg/200 mg

2021
December

Acetylsalicylsyra

Tablett

160 mg

December

Pregabalin

Kapsel

150 mg (Grupp C)

December

Metylfenidat

Kapsel med modifierad frisättning

20 mg (Grupp D)

December

Metylfenidat

Kapsel med modifierad frisättning

30 mg (Grupp D)

December

Metylfenidat

Kapsel med modifierad frisättning

40 mg (Grupp D)

December

Metylfenidat

Kapsel med modifierad frisättning

60 mg (Grupp D)

December

Parikalcitol

Kapsel, mjuk

1 mikrogram och

2 mikrogram

Oktober

Isosorbidmononitrat

Tablett

20 mg

Oktober

Glibenklamid

Tablett

2,5 mg

Augusti

Prasugrel

Tablett

5 mg

Maj

Cyproteron + Etinylestradiol

Tablett

2 mg/35 mikrogram

Maj

Gabapentin

Kapsel

300 mg (grupp F)

Maj

Gabapentin

Kapsel

400 mg (grupp F)

Maj

Hydroxokobalamin

Injektionsvätska

1 mg/ml

Maj

Budesonid

Nässpray

32 mikrogram/dos

Mars

Diklofenak

Tablett

25 mg

Mars

Alfakalcidol

Kapsel

0,25 mkg

Januari

Glukos

Infusionsvätska

25 mg/ml (Buffrad)

Senast uppdaterad 13 juli 2022