Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nya och borttagna utbytesgrupper

Här presenteras de nya utbytesgrupper som har tillkommit eller tagits bort på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Den första tabellen nedan visar vilken månad en utbytesgrupp först kom med på listan över periodens varor.

Den andra tabellen nedan visar vilken månad en utbytesgrupp togs bort från listan över periodens varor.

Under de första två månaderna med generisk konkurrens i en utbytesgrupp gäller särskilda regler. Apoteken har då möjlighet att sälja ut de läkemedel i utbytesgruppen som de köpt in eller hade på lager innan generisk konkurrens uppstod. Systemet med periodens varor har inte heller börjat tillämpas. Se 12 a § TLVFS 2014:4 (senast omtryckt i HSLF-FS 2017:63). 

Månad

Substans

Form

Styrka

April

Paracetamol

Tablett

500 mg (Grupp C)

Februari

Sorafenib

Tablett

200 mg (grupp B)

Februari

Deferipron

Filmdragerad tablett

1000 mg

Januari

Ketokonazol

Schampo

20 mg/ml

Januari

Paliperidon

Injektionsvätska, depotsuspension

50 mg


MånadSubstansFormStyrka


Februari

Dimetylfumarat

Enterokapsel

120 mg och
240 mg

Februari

Isosorbidmononitrat

Tablett

10 mg


JanuariEzetimib+simvastatin


Tablett


10 mg/20 mg
10 mg/40 mg


Prenumerera på nyheter

Skriv in din e-postadress och välj ämnesområde ”Apotek” så får du mejl så snart vi publicerat information om nya utbytesgrupper.

Prenumerera på nyheter här

Sidinformation


Senast uppdaterad
9 mars 2023
Till toppen