Logotype. Gå till startsidan

Nya och borttagna utbytesgrupper

Här presenteras de nya utbytesgrupper som har tillkommit eller tagits bort på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Den första tabellen nedan visar vilken månad en utbytesgrupp först kom med på listan över periodens varor.

Den andra tabellen nedan visar vilken månad en utbytesgrupp togs bort från listan över periodens varor.

Under de första två månaderna med generisk konkurrens i en utbytesgrupp gäller särskilda regler. Apoteken har då möjlighet att sälja ut de läkemedel i utbytesgruppen som de köpt in eller hade på lager innan generisk konkurrens uppstod. Systemet med periodens varor har inte heller börjat tillämpas. Se 12 a § TLVFS 2014:4 (senast omtryckt i HSLF-FS 2017:63). 

Månad

Substans

Form

Styrka

December

Vildagliptin/Metformin

Tablett

50mg/850mg

December

Vildagliptin/Metformin

Tablett

50mg/1000mg

November

Paliperidon

Injektionsvätska, depotsuspension

75 mg, 100 mg och 150 mg

November

Pirfenidon

Tablett

267 mg och 801 mg

November

Dimetylfumarat

Enterokapsel

120 mg, 240 mg

Oktober

Fentanyl

Resoriblett, sublingual

100 mikrogram, 200 mikrogram, 300 mikrogram, 400 mikrogram, 600 mikrogram och 800 mikrogram

Oktober

Vildagliptin

Tablett

50 mg

September

Sitagliptin

Tablett

25 mg, 50mg och 100mg

September

Sitagliptin + metformin

Tablett

50 mg/850 mg och 50 mg/1000 mg

September

Abirateronacetat

Tablett

500 mg

September

Amiodaron

Tablett

100 mg och 200 mg

September

Budesonid

Depotkapsel/Kapsel med modifierad frisättning

3 mg

September

Sorafenib

Filmdragerad tablett

200mg (Grupp B)

Augusti

Fenoximetylpenicillin

Granulat till orala droppar/lösning (grapefrukt + aprikos)

250 mg/ml

Augusti

Dimetylfumarat

Enterokapsel

120 mg och

240 mg

Juli

Kalciumkarbonat + kolekalciferol

Tuggtablett

500 mg/400 IE

Juni

Bimatoprost + timolol

Ögondroppar, lösning

0,3 mg/ml + 5 mg/ml

Juni

Dorzolamid + timolol

Ögondroppar, lösning i endosbehållare

20 mg/ml + 5 mg/ml

Maj

Olopatadin

Ögondroppar

1 mg/ml

April

Fesoterodin

Depottablett

4 mg och 8 mg

April

Tobramycin

Lösning för nebulisator

300 mg

April

Buprenorfin

Depotplåster

40 mikrogram/timme

April

Deferasirox

Filmdragerad tablett

90 mg

April

Fingolimod

Kapsel

0,5mg

April

Fenoximetylpenicillin

Granulat till oral suspension

100 mg/ml

April

Treprostinil

Infusionsvätska

2,5 mg/ml

April

Teriparatid

Injektionsvätska

20 mikrogram/80 mikroliter

Mars

Kalcipotriol + betametason

Gel

50 mikrogram/g + 0,5 mg/g

Mars

Deferasirox

Filmdragerad tablett

180 mg, 360 mg

Mars

Pantoprazol

Pulver till injektionsvätska

40 mg

Februari

Everolimus

Tablett

2,5 mg

Februari

Lenalidomid

Kapsel

2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg,
10 mg, 15 mg, 20 mg och 25 mg

Februari

Propylenglykol

Kräm

200 mg/g

Februari

Buprenorfin

Depotplåster

30 mikrogram/timme

Februari

Sunitinib

Kapsel

50 mg

Januari

Sunitinib

Kapsel

12,5 mg och 25 mg

Tabell över borttagna grupper

Månad

Substans

Form

Styrka

November

Roxitromycin

Tablett

150 mg

November

Aprepitant

kapsel

125 mg

November

Aprepitant

kapsel

80 mg

November

Furosemid

kapsel

500 mg

November

Morfin

kapsel

10 mg, 20 mg

September

Dimetylfumarat

Enterokapsel

120 mg och

240 mg

September

Sorafenib

Tablett

200 mg (Grupp B)

Augusti

natriumklorid

Injektionsvätska / spädningsvätska för parenteral anv.

9 mg/ml

Juli

Natriumklorid

Infusionsvätska

9 mg/ml

Juli

Glukos

Infusionsvätska

50 mg/ml

Juli

Hydrokortison

Tablett

10 mg

April

Karboplatin

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

10 mg/ml

Februari

Metronidazol

Tablett

200 mg

Februari

Levomepromazin

Tablett

25 mg

Februari

Salbutamol

Lösning för nebulisator

1 mg/ml

Januari

Salmeterol + flutikasonpropionat

Inhalationsspray

25 mikrogram/125 mikrogram

Januari

Salmeterol + flutikasonpropionat

Inhalationsspray

25 mikrogram/250 mikrogram

Januari

Salmeterol + flutikasonpropionat

Inhalationspulver

50 mikrogram/100 mikrogram

Januari

Metadon

Oral lösning

15 mg, 35 mg, 45 mg och 50 mg

Januari

Levodopa + karbidopa + entakapon

Tablett

175 mg/43,75 mg/200 mg

Prenumerera på nyheter

Skriv in din e-postadress och välj ämnesområde ”Apotek” så får du mejl så snart vi publicerat information om nya utbytesgrupper.

Prenumerera på nyheter här

Sidinformation


Senast uppdaterad
29 november 2022