Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Förpackningsstorlekar för utbytbara läkemedel

Läkemedelsverket beslutar vilka läkemedel som är utbytbara. Inom beslutade utbytbarhetsgrupper delas förpackningarna in i förpackningsstorleksgrupper. Du hittar indelningen i förpackningsstorleksgrupper i tabellerna nedan.

Indelning av läkemedelsförpackningar efter antal

Läkemedel som normal är förpackade efter antal tabletter, kapslar, doser, puffar, plåster, stycken etc. är grupperade efter antal.

Indelning för läkemedel som normalt är förpackade efter antal:

Detta är en tabell

Gruppkod

Antal

T1-T13

1, 2 3...

T14

14-16

T15

18

T16

20-21

T17

24-25

T18

28-32

T19

40-45

T20

48-56

T21

57-63

T22

80-84

T23

90-105

T24

106-120

T25

126-130

T26

150-168

T27

180-210

T28

250-273

T29

300-336

T30

364-400

T31

480-504

Läkemedel som normalt är förpackade efter antal och inte ingår någon av förpackningsstorleksgrupperna ovan får beteckningen TT+ förpackningsstorlek, exempelvis TT35.

Indelning av läkemedelsförpackningar efter volym

Läkemedel som normalt är förpackade efter volym är grupperade efter volym räknat i antalet milliliter (ml). De får gruppkod M+förpackningsstorlek, exempelvis M20. Decimaltecken markeras med D, exempelvis M7D5.

Indelning av läkemedelsförpackningar efter vikt

Läkemedel som normalt är förpackade efter vikt är grupperade efter vikt räknat i antal gram. De får gruppkod G+förpackningsstorlek, exempelvis G100. Decimaltecken markeras med D, exempelvis G7D5.

Indelning av narkotikaklassade läkemedel

Narkotikaklassade läkemedel får endast bytas till produkter med samma förpackningsstorlek. De får grupperingen TN+förpackningsstorlek, MN+förpackningsstorlek eller GN+förpackningsstorlek, beroende på kategori, exempelvis TN25.

Indelning av parenterala läkemedel

För utbytesgrupper där det finns minst två olika läkemedel inom eller utom förmånerna, till exempel ett originalläkemedel och ett generiskt läkemedel (periodens vara-utbytet), fattar TLV beslut om förpackningsstorleksgrupper.

Förpackningar med parenterala läkemedel som ännu inte är indelade i en förpackningsstorleksgrupp får en tillfällig gruppering: EK+löpnummer, exempelvis EK1234. TLV inhämtar vanligtvis ett yttrande från Läkemedelsverket innan indelningen sker. Denna process gör att indelningen tar längre tid för parenterala läkemedel. Läs mer om hur detta går till i dokumentet ”Utbytbara parenterala läkemedel” som du finner nedan.

Utbytesgrupper som består av ett och samma läkemedel där minst ett är inom förmånerna, till exempel ett originalläkemedel eller ett generiskt läkemedel och deras parallellimporterade eller parallelldistribuerade förpackningar (parallellutbytet), grupperas utifrån storlek och förpackningsbeskrivning. I de fall storlek och förpackningsbeskrivning är identisk görs indelning direkt i samma förpackningsstorleksgrupp utan att TLV inhämtar yttrande från Läkemedelsverket.

Lista över alla förpackningar som är indelade i en förpackningsstorleksgrupp

Samtliga förpackningar som TLV har delat in i en förpackningsstorleksgrupp hittar du i listan ”Förpackningar som är indelade i en förpackningsstorleksgrupp” i menyn nedan.

Av listan framgår även om förpackningen är inom eller utom förmånerna samt om förpackningen ingår i periodens vara-utbytet eller parallellutbytet. Tänk på att listan är en ögonblicksbild för dagen då listan publiceras.TLV delar endast in förpackningar i förpackningsstorleksgrupper när det finns utbytbara alternativ inom förmånerna. All information som finns i listan finns också tillgänglig via VARA. För mer information om anslutning till VARA hänvisar vi till ehalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats..

Övrigt

TLV påbörjar indelning i förpackningsstorleksgrupper när ett läkemedel utom förmånerna börjar marknadsföras, eller när ett beslut om pris och subvention har fattats.

TLV kan även för andra läkemedel besluta om en indelning som bygger på fler faktorer än mängden i förpackningen.

Sidinformation


Senast uppdaterad
16 maj 2024