Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Informationsmaterial om det generiska utbytet

Här hittar du informationsmaterial om det generiska utbytet som apotekspersonal och förskrivare kan använda i mötet med patienten. Syftet är att stödja dialogen om bytet.

Vi hoppas att materialet ska bidra till att skapa en trygg situation för patienten kring det generiska utbytet.

Här hittar du informationsmaterial för apotekspersonal om det generiska utbytet.

Foldern får användas fritt, att länka till, trycka eller skriva ut.

Här hittar du informationsmaterial för förskrivare om det generiska utbytet.

Foldern får användas fritt, att länka till, trycka eller skriva ut.

Här hittar du informationsmaterial om det generiska utbytet som apotekspersonal och förskrivare kan använda i mötet med patienten. Syftet är att stödja dialogen om bytet.

Foldern får användas fritt, att länka till, trycka eller skriva ut.

Folder om det genereisk utbytet för patienter på åtta olika språk

Vi översatt den informationsfolder till åtta olika språk om utbytet som vi tagit fram tillsammans med Läkemedelsverket.

Översättningarna har kvalitetsgranskats av farmaceuter på Apoteket AB, med goda kunskaper i respektive språk.

I samråd med flera organisationer

Allt material är framtaget i samråd med patientorganisationer, pensionärsföreningar, regionerna, Svenska Läkaresällskapet, apoteksaktörer, Apotekarsocieteten genom Läkemedelsakademin och Sveriges apoteksförening. Informationen bygger på aktuella författningar och vägledningar, forskningsresultat och andra studier och rapporter samt intervjuer och underlag från Läkemedelsupplysningen.

Frågor om materialet

Om du har frågor om materialet, hör av dig till registrator@tlv.se

Sidinformation


Senast uppdaterad
28 oktober 2022