Innehållet på sidan:

Ny handelsmarginal 2016

Från och med den 1 april 2016 kommer samtliga läkemedel (med och utan generisk konkurrens) att få nya priser (AUP), med anledning av ändringen av föreskrifter om apotekens handelsmarginal som vi har beslutat om.

Den nya handelsmarginalen innebär att apoteken får högre ersättning för dyra läkemedel genom att takgränsen (AIP) höjs från nuvarande 6.000 kronor till 50.000 kronor. Detta höjer handelsmarginalen för dyra läkemedel från 167 kronor till maximalt 1.046,25 kronor (för läkemedel med generisk konkurrens tillkommer 11,50 kronor). Samtidigt görs en generell sänkning med 75 öre för samtliga läkemedelsförpackningar.

Ändringen framgår av HSLF-FS 2015:32, som är ett omtryck av TLV:s föreskrifter (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna (se länk till föreskriften till höger på sidan).

De ändrade förskrifterna berör endast läkemedelsförpackningar. Det betyder att handelsmarginalen för stomiartiklar och läkemedelsnära förbrukningsartiklar inte berörs.