Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

2019 års uppföljning av apoteksmarknadens utveckling

Ökad konkurrens inom e-handel på apoteksområdet ökar tillgängligheten och ger apotekskunderna möjlighet till lägre priser. Det är några av de resultat TLV:s uppföljning av apoteksmarknaden visar.

Apotekens e-handel fortsätter att växa och täcker idag alla Sveriges län och kommuner. Samtliga apotekskedjor är etablerade på e-handelsmarknaden och flera rena e-handelsaktörer har etablerat sig. Utvecklingen under 2018 och 2019 visar också att ökningen av antalet fysiska apotek har mattats av.

Under perioden mars till maj 2019 har 98 procent av landets postnummerområden fått leverans av receptförskrivna läkemedel. Det är fortsatt landsbygd och mindre städer som uppvisar en högre andel e-handel än större städer. Även pendlingskommuner verkar ha en större andel e-handel jämfört med andra kommuner.

Bruttoresultat och handelsmarginal ökar

Öppenvårdsapotekens samlade bruttoresultat har fortsatt att öka och uppgick till 11,1 miljarder kronor 2018, 400 miljoner mer än 2017.

TLV är den myndighet som bestämmer hur hög ersättning apoteken ska få för att expediera receptförskrivna läkemedel inom förmånerna, den så kallade handelsmarginalen. Handelsmarginalen har fram till september 2019 ökat med 3,1 procent jämfört med 2018. Marginalen uppgick till drygt 4,6 miljarder kronor 2018, exklusive dosapotek.

Vid bedömning om handelsmarginalen ligger på en rimlig nivå ser TLV till apotekens kostnader och intäkter för hela deras verksamhet samt tillgängligheten till apoteksservice. Utifrån de resultat som framkommer i denna uppföljning ser TLV inte att det finns skäl att ändra handelsmarginalens nivå eller konstruktion.

Sidinformation


Senast uppdaterad
22 augusti 2022