Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Översyn av handelsmarginalen 2014/2015

TLV har genomfört en översyn av apotekens handelsmarginal. Arbetet var indelat i flera steg och har skett i dialog med bland andra Sveriges Apoteksförening och Sveriges Kommuner och Regioner.

Handelsmarginalen är den reglerade ersättning som apoteken får när de säljer receptförskrivna läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. I TLV:s uppdrag ingår att fastställa storleken på apotekens handelsmarginal. Ersättningens storlek ska bland annat fastställas genom att apotekens lönsamhet ställs i relation till det offentligas behov och målen med marknaden.

I april 2012 redovisade TLV en första översyn av handelsmarginalen efter omregleringen av apoteksmarknaden. Under 2014 inleddes en ny översyn.

Bedömningarna redovisas löpande i delrapporter. I mars 2014 kom den första delrapporten och den innehåller en bedömning av marknadens bruttoresultat för 2012 med särskilt fokus på apotekens intjäning från parallellimport av läkemedel.

I juni 2014 kom den andra delrapporten med en bedömning av apoteksmarknadens samlade lönsamhet. I november 2014 kom den tredje rapporten och i februari 2015 kom den fjärde. Den femte och sista rapporten kom i juni 2015 och sammanfattade hela översynen samt föreslog en ändring av handelsmarginalen. Se rapporterna nedan.

I december 2015 fattade TLV beslut om en ändrad handelsmarginal i enlighet med förslaget i slutrapporten och förslaget som remitterades under hösten 2015. Ändringen innebär att apoteken får högre ersättning för dyra läkemedel från dagens maximala 167 kronor till som mest 1 046,25 kronor (för läkemedel med generisk konkurrens tillkommer ytterligare 11,50 kronor). Samtidigt görs en generell sänkning med 75 öre för samtliga läkemedelsförpackningar. Denna görs eftersom TLV bedömer att den totala ersättningen till apoteken inte bör öka.

Ändringen av reglerna om handelsmarginal trädde i kraft den 1 mars 2016 och tillämpas på priser (AUP) från och med den 1 april 2016.

Sidinformation


Senast uppdaterad
22 augusti 2022