Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

2018 års uppföljning av apoteksmarknadens utveckling

I rapporten presenteras den tredje uppföljningen av tillgänglighet, service, lönsamhet och annan försäljningsstatistik sedan TLV:s översyn av apotekens handelsmarginal 2014-2015. Apotekens e-handel och dess geografiska täckning är ett fördjupningsområden som avhandlas mer utförligt i rapporten vilket identifierades som ett behov i 2017 års uppföljning av apoteksmarknaden.

Rapporten innehåller även en bedömning om framtida marknadsutveckling samt TLV:s uppdaterade prognos för apoteksmarknaden 2018–2020.

TLV följer utvecklingen på apoteksmarknaden i syfte att säkerställa att förutsättningarna finns för att nå de mål som riksdagen har beslutat om. Uppföljningen sker mot bakgrund av myndighetens uppdrag att fastställa apotekens handelsmarginal för förmånsberättigade läkemedel och andra varor.

Du hittar både 2018 och 2017 års rapport om apoteksmarknadens utveckling nedan.

Sidinformation


Senast uppdaterad
22 augusti 2022
Till toppen