Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Beslut om höjd ersättning till apoteken för att hantera receptbelagda läkemedel 2024

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att höja den ersättning som apoteken får för att hantera receptbelagda läkemedel på apotek. Beslutet om höjningen baseras på den successivt försämrade lönsamheten apoteken har haft över tid.

Beslutet innebär att samtliga prisgrupper baserade på apotekens inköpspris höjs för läkemedel inom förmån samt även den extra ersättning som utgår för läkemedel med generisk konkurrens. Priserna för stomi- och förbrukningsartiklar är oförändrade.

Bakgrunden till höjningen

I den årliga rapporten om apoteksmarknadens utveckling som TLV publicerade i september 2023, redovisas en bedömning av apoteksmarknadens samlade ekonomiska behov och att handelsmarginalen behöver höjas.

Apoteksmarknaden har under flera års tid haft en försämrad lönsamhet och TLV:s prognos fram till 2025 visar att apotekens ekonomiska förutsättningar fortsatt utmanas. Myndigheten uppskattar att fler än vart tionde apotek är i riskzonen och kan som yttersta åtgärd läggas ner om de får ökade kostnader, utan att få motsvarande ökade intäkter. Eftersom en stor del av apotekens verksamhet har fastställda priser, begränsas möjligheten för apoteken att kompensera kostnadsökningar genom prishöjningar direkt till kunder. Det är framför allt ökad inflation som påverkar bland annat personal- och lokalkostnader samt en svagare svensk kronkurs som negativt påverkar apotekens intjäning från parallellhandel som sammantaget bidrar till den minskade lönsamheten.

TLV konstaterade att handelsmarginalen behöver höjas för att säkerställa tillgänglighet och kvalitet på apoteksmarknaden. Därför beslutade myndigheten att omgående ta förslaget vidare i syfte att åstadkomma en förändring av föreskriften och genomförde en konsekvensutredning.

I konsekvensutredningen analyserade vi hur en föreslagen höjd handelsmarginal påverkar olika delar av apoteksmarknaden. Analysen visade att samtliga aktörer fick en proportionell del av den höjda handelsmarginalen. Höjningen av handelsmarginalen bedömdes därför som konkurrensneutral då den omfattar samtliga apotek på ett likartat sätt.

Förslaget remitterades och det resulterade inte i några förändringar av den föreslagna handelsmarginalhöjningen.

De nya beslutade handelsmarginalerna redovisas i tabellerna nedan.

Handelsmarginalens nya nivåer

Den höjda handelsmarginalen innebär att apotekens intäkter sammantaget höjs med cirka 658 miljoner kronor per år. Handelsmarginalen ökar på helårsbasis från 5,6 miljarder kronor till 6,3 miljarder kronor.

Ersättningen till apoteken beror på apotekens inköpspris (AIP) per förpackning. Exempelvis höjs ersättningen för att hantera ett läkemedel utan generisk konkurrens som har ett AIP på 50 kronor med 4,75 kronor per förpackning, samtidigt som ersättningen för ett läkemedel som kostar 50 000 kronor i AIP höjs med 252 kronor per förpackning. (Se kompletta tabeller nedan med gamla och nya priser.)

Skillnaden mellan den nuvarande och föreslagna handelsmarginalen framgår av figur 1 nedan. Vid generisk konkurrens tillkommer 13 kronor på den övre kurvan och 12,75 kronor på den undre kurvan. Förändringen i det lägsta prisgruppen ser mindre omfattande ut i figuren, men påverkas av att en majoritet av förpackningarna finns i den gruppen.

Klicka på figurbilderna nedan för att förstora dem.

Skillnad mellan nuvarande och den kommande beslutade handelsmarginalen. Brytpunkterna för de olika prisgrupperna illustreras med en streckad linje i figuren.Förstora bilden
Tabell med tidigare och kommande handelsmarginal.Förstora bilden

Sidinformation


Senast uppdaterad
1 mars 2024