TLV logotyp

Du är här:

Pris och subvention av läkemedel

I Sverige subventionerar staten läkemedel bland annat för att alla ska ha tillgång till bra och effektiva behandlingar. Alla läkemedel subventioneras inte. En av våra uppgifter är att pröva vilka läkemedel som ska vara subventionerade och omfattas av högkostnadsskyddet.

För att ett läkemedel ska subventioneras måste ett läkemedelsföretag skicka in en ansökan om subvention till oss. Därefter bestämmer vi om läkemedlet ska ingå i läkemedelsförmånerna och till vilket pris.

Vår expertnämnd, Nämnden för läkemedelsförmåner, fattar besluten.

Det är företaget som ansöker om subvention som ska visa att läkemedlet uppfyller de krav som lagen kräver.

Ibland upphör ett läkemedel att subventioneras. Det kan bero på att läkemedlet har avregistrerats, att företaget begärt utträde ur läkemedelsförmånerna eller att vi har omprövat subventionen.

Vi arbetar fram praxis

I takt med de beslut vi tar växer det fram en allt mer heltäckande praxis. Du hittar mer information om utvecklingen i vår årsredovisning.

Lagar och regler för försäljning av läkemedel

Generellt gäller att ett läkemedel ska vara godkänt av Läkemedelsverket eller den Europeiska kommissionen för att få säljas i Sverige.

Läkemedelslagen (SFS 1992:859) beskriver de grundläggande bestämmelser om kontroll och tillsyn av läkemedel som gäller i Sverige. Inom EU finns det dessutom särskilda regler och krav för att ett läkemedel ska få finnas på den europeiska marknaden.

Lagen om läkemedelsförmåner (SFS 2002:160) styr hur TLV beslutar om subvention för läkemedel eller förbrukningsartiklar.

Senast uppdaterad 03 juni 2019

Hälsoekonomi

När vi beslutar om ett läkemedel ska omfattas av högkostnadsskyddet bedömer vi bland annat hur kostnadseffektivt läkemedlet är.

Hälsoekonoimiska utvärderingar

Ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna har subvention och omfattas av högkostnadsskyddet.

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV